WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindinger i stein

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindinger i stein
Strindinger i stein
Årbok for
Strinda historielag
2022
Sidetall 19
Forfatter Per Mehus
Overskrift Strindinger i stein
3 stikkord

Historien om Strindinger i Stein ble beskrevet av Per Mehus i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2022.

Per Mehus’ artikkel forteller historia om de mer enn 250 år gamle Strinda-skulpturene i den såkalte "Nordmandsdalen" i Fredensborg slottspark på Sjælland i Danmark. "Strindingene" inngår i en samling av 60 skulpturer av vanlige norske bønder og fiskere, uthogd i full størrelse i gotlandsk sandstein. Denne historia er i dag stort sett glemt, både i Norge og Danmark. De detaljerte "klærne" på skulpturene er de eldste kildene vi har til bygdefolkets klær i i arbeid og fest i Norge. De ble viktige modeller da bunadene ble utformet på slutten av 1800-tallet. Statuene ble satt opp i en periode på 1700-tallet der Norge ble styrt av eneveldige konger i København. Hva innebar det å være en dansk koloni i nord, og hva kunne være enevoldskongens motiver for å plassere en skulptur av en bondekone og en tømmerhogger fra Strinda i kongens slottspark? Hva kan de to strindingene i stein fortelle oss om Strinda på 1700-tallet? Og endelig: Betyr det noe for oss i dag at Trondheim sa nei til å få kona og tømmerhoggeren heim?

Artikkelen inneholder 18 fotografier.

Ønsker du å bestille årboka? Trykk her