WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stubban Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Stubban Øvre, Kometveien 13, gårdnummer 77/1 var i 1647 krongods, men tilhørte i 1722 kjøpmann Morten Kiembler. Etter han var kjøpmann Carsten Schiødt eier. Han solgte den i 1745 til Søren Holst, og denne igjen i 1747 til apoteker Otto Sommer. Fra 1759 var kjøpmann Hans Nissen eier, og fra 1799 krigskommissær Christian Sandborg. Bordskriver Lauritz Rolfsen og Jakob Haugan ble eiere fra 1838, og fra 1841 Jakob Haugan alene. Han var eier av gården til 1884 da den ved auksjon ble solgt til Anton Iversen Overskaug (8.11.1853- 11.3.1892) fra Rissa. Enken Jørgine Jonetta (26.5.1851- 24.6.1926) satt med gården til sin død i 1926 og hennes sønn fra 1. ekteskap Jacob Karentius Haugan (2.2.1876 - 03.10.1939) overtok da eiendommen. Han ble i 1918 gift med Sigrid Annea Petrine Pettersen (11.12.1901 i Rissa - 16.09.1981).

Hovedbygningen på Stubban Øvre er fredet. Det var Sandborg som oppførte hovedbygningen i 1811.

Stubban er etter 1960 utstykket til boligtomter.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon