WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Logo SiT
Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT , ble stiftet i 1948. SiT er organisert i 3 utøvende enheter: SiT Bolig, SiT Kafe og SiT velferd.

1948
Krigen er et ferskt minne og studentene strømmer tilbake til studiestedene. Stortinget vedtar en lov som skal sikre studentenes velferd: «Loven om studentsamskipnader». Tre måneder senere kommer det et eget reglement for Studentsamskipnaden i Trondheim. SiT får i oppgave å fremme NTH-studentenes interesser. Obligatorisk semesteravgift blir satt til kr 10,-. Det er ca 1 000 studenter i byen og trangt om plassen. Tyskerbrakker blir tatt i bruk som hybler, og offiserskasinoet på Singsaker blir studenthjem. I kjelleren i hovedbygget på Gløshaugen blir det servert frokost. Dagens middag handler stort sett om fisk og poteter.

1950 - 59
De første år drives Studentsamskipnaden som en interesseorganisasjon uten fast personale. I 1956 ansettes daglig leder, og den første studentbyen på Berg blir bygd. Studentsamskipnaden overtar også driften av Frokostkjelleren på NTH.

1960 - 69
Studentene ved Norges Lærerhøgskole blir medlemmer i 1960. Tomteområder anskaffes på Moholt, Steinan og Jakobsli. Berg og Moholt I (Hermann Krags vei) blir bygget ferdig. Stiftelsen Studentbyene i Trondheim opprettes i 1968. Studentenes helsetjeneste blir etablert, og kantinevirksomheten utvides.

1970 - 79
Tidene endrer seg. Det blir langt flere studenter i Trondheim utover 70-tallet - utdanning er ikke lenger forbeholdt overklassen. Studentene gifter seg, får barn og skaper nye behov: Par- og familieleiligheter. Moholt barnehage er ferdig i 1971. Moholt II (Moholt allé) ferdigstilles i 1972. Moholt IV (Frode Rinnans veg) tas i bruk i 1976, Sverres gt. 8 i 1978 og Jakobslivegen 55 i 1979. Studentene ved Trondheim ingeniørhøgskole blir medlemmer i Studentsamskipnaden. Tapir omdannes til stiftelse.

1980 - 89
Nissekollen barnehage tas i bruk. Moholt studentby utvides med 92 hybelenheter. Restaureringen av Magnus den Godes gt. 2 fullføres med 42 studenthybler. Berg og Moholt får kabel-TV på hvert rom. Utbyggingen av Steinanfeltet tar til.

Studentsamskipnaden overtar kantinedriften ved Trondheim ingeniørhøgskole, og utvider med to nye kantiner på NTH. I tillegg begynner vi drift av kantiner ved Trondheim økonomiske høgskole. Helsetjenesten samles på NTH. Vi bygger senere ut den psykososiale tjenesten.

Det anskaffes EDB-anlegg til administrasjonen. Unit Reisebyrå AS opprettes. Moholt barnehage blir sterkt brannskadet og gjenoppbygges til mer tidsmessig standard.

Sammen med Studentersamfundet i Trondhjem opprettes selskapet Mediastud AS med ansvar for Under Dusken og Studentradio'n.

1990 - 99
SiT deltar i stiftelsen av den internasjonale studentfestivalen ISFIT. Studentene ved TØH, Dronning Mauds Minne, NKI-Ingeniørhøgskolen og Folkeuniversitetes Juridiske Studier blir medlemmer. Sosialtjeneste for studenter opprettes i samarbeid med Universitetet.

Barnehagedriften bygges kraftig ut i disse årene, med grunnlag i ny tilskuddsordning for studentbarnehager.

Studentsamskipnaden stifter selskapet Trøndelag Kringkasting AS som senere fusjoneres til Trøndelag Avis og Kringkasting (TAK). Etter press fra studentene beslutter styret å trekke seg ut av TAK.

Reisebyrået skifter navn til flyspesialisten SiT Reiser AS. Samskipnaden åpner ny kantine i Kjelhuset på Gløshaugen. Femtiårsjubileet feires med egen bok, og en rekke arrangementer. Dragvoll idrettssenter åpner, og her får studentene landets mest allsidige idrettssenter til disposisjon.

2001 - 07
Lerkendal studentby blir bygd, og Nedre Singsakerslette-utbyggingen starter. SiT tas i bruk som merkenavn.

«Fisk og poteter» står ikke så ofte på plakaten. På 95 år har studenttallet gått fra beskjedne 103 til nærmere 30 000 i byen. Hver 5. innbygger er student - og NTNU, HiST og DMMH er kjente navn også utover Trondheims grenser. Semesteravgifta har økt til 420 kroner. I Trondheim er det fortsatt studentene selv som bestemmer hva semesteravgiften skal brukes til, og hvor stor den skal være. Dette skjer i Velferdstinget, og studentene styrer sitt eget velferdstilbud gjennom flertall i styret i SiT.

2014

Utvidelse av Studentbyen på Moholt er under planlegging.

Kilde

  • 1. SiT nettside


Eksterne lenker