WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Styrets sammensetning Strinda historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Styret i Strinda historielag har hatt følgende sammensetting:

Styret 2022-2023
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder: Johan Egil Dreier
Kasserer/sekretær  : Torleif Hagen
Styremedlem: Walborg Evensen
Styremedlem: Olav Berge
Varamedlem : Aud Nordseth
Varamedlem : Per Ketil Jonsvold


Styret 2021-2022
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder: Johan Egil Dreier
Kasserer/sekretær  : Torleif Hagen
Styremedlem: Tordis Klingenberg Hokstad
Styremedlem: Lene Strøm
Varamedlem : Ingvald Sivertsen
Varamedlem : Per Ketil Jonsvold

Styret 2020-2021
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder: Johan Egil Dreier
Kasserer/sekretær  : Torleif Hagen
Styremedlem: Tordis Klingenberg Hokstad
Styremedlem: Aasta J. Loholt
Varamedlem : Ingvald Sivertsen
Varamedlem : Lene Strøm

Styret 2019-2020
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Andreas Glimstad
Kasserer/styreweb  : Torleif Hagen
Sekretær: Johan Egil Dreier
Styremedlem: Per Mehus
Varamedlem : Marit Nygren
Varamedlem : Aasta J. Loholt

Styret 2018-2019
Leder  : Solveig Solem
Nestleder  : Andreas Glimstad
Kasserer/styreweb  : Torleif Hagen
Sekretær: Johan Dreyer
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Marit Nygren
Varamedlem : Tor Skjevdal

Styret 2017-2018
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær: Andreas Glimstad
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Johan Dreier
Varamedlem : Kolbjørn Opøien

Styret 2016-2017
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær: Andreas Glimstad
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Lene Strøm
Varamedlem : Johan Dreier

Styret 2015-2016
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær: Per Inge Hønnås
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Lene Strøm
Varamedlem : Andreas Glimstad


Styret 2014-2015
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær: Per Inge Hønnås
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Lene Strøm
Varamedlem : Andreas Glimstad


Styret 2013-2014
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær  : Per Inge Hønnås
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Varamedlem : Lene Strøm
Varamedlem : Andreas Glimstad


Styret 2012-2013
Leder  : Jan Habberstad
Nestleder  : Solveig Solem
Kasserer  : Kari Grendahl Auran
Sekretær  : Lene Strøm
Styremedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Per Inge Hønnås
Varamedlem : Solveig Solem
Varamedlem : Andreas Glimstad


Styret 2011-2012
Leder  : Solveig Solem
Nestleder  : Jan Habberstad
Kasserer  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Sekretær  : Jan Habberstad
Styremedlem: Randi Moxness
Styremedlem: Thorleif Eggen
Varamedlem : Ivar Moum
Varamedlem : Per Inge Hønnås


Styret 2010-2011
Leder  : Solveig Solem
Nestleder  : Jan Habberstad
Kasserer  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Sekretær  : Lene Strøm
Styremedlem: Randi Moxness
Varamedlem : Ivar Moum
Varamedlem : Sigurd A. Fjær


Styret 2009-2010
Leder  : Sigurd A. Fjær
Nestleder  : Jan Habberstad
Kasserer  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Sekretær  : Lene Strøm
Styremedlem: Randi Moxness
Varamedlem : Solveig Solem
Varamedlem : Knut L. Vik

Styret 2008-2009
Leder  : Sigurd A. Fjær
Nestleder  : Jan Habberstad
Kasserer  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Sekretær  : Lene Strøm
Styremedlem: Randi Moxness
Varamedlem : Nils Estenstad
Varamedlem : Knut L. Vik

Styret 2007-2008
Leder  : Sigurd A. Fjær
Nestleder  : Jan Habberstad
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Lene Strøm
Varamedlem : Knut L. Vik
Varamedlem : Gisle Woldseth

Styret 2006-2007
Leder  : Sigurd A. Fjær
Nestleder  : Nils Estenstad
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Knut L. Vik
Varamedlem : Jan Habberstad
Varamedlem : Gisle Woldseth

Styret 2005-2006
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Nils Estenstad
Styremedlem: Olav Dybvad

Styret 2004-2005
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Nils Estenstad
Styremedlem: Svein Johan Kolstad

Styret 2003-2004
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Nils Estenstad
Styremedlem: Svein Johan Kolstad

Styret 2002-2003
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Styremedlem: Kristofer Grendahl
Styremedlem: John Jervan

Styret 2001-2002
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ann Dahlquist
Styremedlem: Kristofer Grendahl
Styremedlem: Halfred Klingenberg

Styret 2000-2001
Leder  : Knut L. Vik
Kasserer  : Randi Moxness
Sekretær  : Ann Dahlquist
Styremedlem: Kristofer Grendahl
Styremedlem: Halfred Klingenberg

Styret 1999-2000

Leder  : Kristofer Grendahl
Kasserer 99: Ann Dahlquist
Kasserer 00: Randi Moxness
Sekretær  : Knut L. Vik
Styremedlem: Halfred Klingenberg
Styremedlem: Randi Moxness

Styret 1998-1999
Leder  : Kristofer Grendahl
Kasserer  : Ann Dahlquist
Sekretær  : Knut L. Vik
Styremedlem: Halfred Klingenberg
Styremedlem: Viktor Olsen

Styret 1997-1998
Leder  : Kristofer Grendahl
Styremedlem: Halfred Klingenberg
Kasserer  : Ann Dahlquist
Sekretær  : Asbjørn G. Johansen
Styremedlem: Viktor Olsen


Styret 1996-1997
Leder  : Kristofer Grendahl
Styremedlem : Halfred Klingenberg
Kasserer  : Ann Dahlquist
Sekretær  : Asbjørn G. Johansen
Styremedlem: Viktor Olsen