WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Svein Fløttum

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Svein Fløttum
Svein Fløttum (14.9.1904 i Singsås - 6.7.1984 i Tiller), sønn av Sivert Jenssen Fløttum (1869-1938) og Berit Svendsdatter Vollamoen (1873 i Soknedal-1931). Gift 1931 med Karen Margrethe Vollan (14.8.1908 i Rissa- 25.8.2006). Barn: Sivert Fløttum (1932-), Berit Fløttum (1934-), Kjell Fløttum (1935-), Harald Fløttum (1939-), Jostein Fløttum (12.4.1942-1.8.2007), Gudny Fløttum (1943-).

Svein Fløttum forpaktet Haltdalen prestegård i mange år. Han kom til Tiller i 1949 etter at han hadde kjøpt småbruket Tillerli. I 1949 kjøpte han Hårstad Minde som var pleiehjem for psykisk lidende. Ved siden av drev han småbruket på 20 da. Småbruket Tillerli ble solgt i 1957.

Svein Fløttum hadde maling og tegning som hobby. Han deltok på flere kurs hos Trondheimsmaleren Roar Matheson Bye. Svein Fløttum malte mange bilder på bestillng, han var også en habil treskjærer.

Svein Fløttum var pioner i dannelsen av Heimdal kunstforening.

Han var et dypt religøst menneske og var forkynner for Det norske misjonsselskap. han var også politisk interessert og var fast medlem for KRF i Tiller herredsstyre fram til kommunesammensluttingen i 1964.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Sigurd Aftret. Pionerer i Heimdal kunstforening. Artikkel i årsskrift 2004 Tiller historielag
  • Singsåsboka bind II s 300