WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sverre Olafssøn Klingenberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sverre Olafssøn Klingenberg

Overrettssakfører Sverre Olafssøn Klingenberg (5.11.1844 - 3.6.1913) var sønn av fogd i Gauldalen Olaf Hannibal Sommerfeldt Klingenberg og Henriette Schønheyder. Han ble gift med sitt søskenbarn Hilda Johannesdatter Klingenberg (1843-1912). Han var far til bl.a. fylkesmann, statsråd Odd Sverressøn Klingenberg (1871–1944) og direktør i Norges geografiske oppmåling Kaare Sverresøn Klingenberg (1872–1959), Sverre S Klingenberg (1882-1958) og Olaf Klingenberg (1886-).


Sverre Olafssøn Klingenberg slo seg ned som sakfører i Trondheim 1868 sammen med senere lagmann Lindboe. Etter at kompaniskabet ble oppløst, fortsatte Klingenberg alene, og hans forretning ble senere en av de mest benyttede i byen.

Sverre Olafssøn Klingenberg var formann i direksjonen for Trondhjems Sparebank 1910-1913. I 1889 foresto Klingenberg kjøpet av E.C.Dahls bryggeri, og ble fra 1901 formann i selskapets direksjon.

Han var ordfører i Trondheim 1893, 1894.

Bodde i Fjordgata 43.

Kilder

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik