WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Tempe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Koordinater: 63°24′2.0664″ N 10°25′6.4992″ Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Tempe er en bydel i Trondheim, tidligere i Strinda kommune. Ligger sørvest for Lerkendal mellom Valøen og Paulinegard. Navnet er et typisk lyststednavn, hentet fra gresk mytologi. Tempe var gudenes dal ved foten av Olymp.

Eiendommen ble utskilt fra Elgeseter i 1806 og solgt til krigsråd Jan Blom. I 1831 solgte han gården til mekler Peder Hind Dreier som også eide Sorgenfri. Dreier overdro stedet i 1839 til sin sønn Nils.

Stedet skiftet eier flere ganger før det i 1859 ble kjøpt av Peder Svendsen Rød. Han døde kort tid etter og hans enke solgte en del av eiendommen, Tempe østre, til konsul Christian A. Knudtzon. Og samtidig den største del, Tempe Vestre, til Peder Johnsen Fløttum. Dette var i 1861.

I 1866 kjøpte Knudtzon også Tempe Vestre. Han eide også Edvardsminde, og besetningen på alle tre gårdene var plassert der da. I 1882 solgte han Tempe til distriktssjef i NSB, Johan Godtfred Dahl Oxaal, som i 1887 frasolgte Valsletten fra Tempe. Resten av Tempe solgte han året etter til Sivert Larsen Blækkan. Denne solgte Tempe Vestre i 1899 til grosserer Oliver Fossum og restauratør Carl Sorkstad. Men i 1901 ble Fossum eneeier. I 1902 ble Tempe østre solgt til O. Røvig og byggmester Chr. Haugness. Sistnevnte ble eneeier i 1907.

Bennofrid ble bygd i 1905 og Benno Breske eide så tidlig som i 1907.

Eiendommene er nå utstykket, og hovedparsellen organisert som et aksjeselskap, A/S Tempe gårdsbruk. Tempe østre er i dag Valgrindvegen 5. Trondheim kommune overtok aksjene i 1988 og beholdt det 15 daa store området på Valøya. Resten ble i 1990 overdratt til Frost Eiendom A/S, som har bygd ut eiendommen.

Bildet nedenfor viser Lerchendal gård i forgrunnen til venstre, deretter Klæbuveien og bydelen Tempe bak denne.


TempeKartutsnittet under viser trekkene i utviklingen på Tempe siden krigen og til kommunesammensluttingen med Trondheim. Blå farge er til 1951, gul til 1956, rødt til 1961 og fiolett de 3 siste årene til kommunesammenslutningen mellom Strinda og Trondheim. Små sirkler viser hvor det var forretninger.

Utviklingen på Tempe 1945-74

Kilder

  • 1. Tempe - en bydel i Trondhjem. 1901-2001. Forfatter Knut Mathisen
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Og Bygda ble by-kartvedlegg

Eksterne lenker