WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Theodor Petersen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Theodor Petersen
Arkeolog Theodor Petersen,(6.2.1875 i Trondhjem -11.4.1952) var sønn av Hans Henrik Petersen (rektor) og Elisabeth Cecilie Thaulow. Bror av museumsdirektør Jan Greve Thaulow Petersen. Gift i Namsos 27.10.1900 med Brynhild Marie Havig (28.2.1880 i Namsos- 17.2.1977), datter av konsul og brukseier Johannes Bernhard Havig og Anna Aune.

Efter artium gjennomgikk Petersen først Krigsskolens nederste avdeling og blev vernepliktig officer. I 1899 tok han sproglig-historisk lærereksamen i gruppene I (latin - gresk) og II (norsk - tysk). Derefter blev han 1900 ansatt som lærer ved Trondhjems Realskole, og samme år blev han bibliotekar ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs bibliotek. 31. 5. 1912 blev han konstituert som adjunkt og 15.7.1913 som overlærer ved Trondheim katedralskole. Fra denne stilling tok han avskjed fra 1.8.1915 1915. Samme år fra 1. juli var Theodor Pettersen nemlig blitt ansatt som bestyrer ved Videnskapsselskapets Oldsaksamling i Trondheim, og denne stilling innehadde han til 1947.

Selv om Videnskapsselskapets Oldsaksamling har vært Petersens viktigste arbeidsfelt, har han dog fått tid til å fylle en betydelig plass til flere felter i Trondheims kulturliv. Alt i 1901 blev han medlem av styret i den trondhjemske avdeling av Foreningen til norske Fortidsminneverkers Bevaring, og 1915-33 var han avdelingens formann. Petersen ydet i denne viktige stilling et fremragende arbeide for bevaringen av en rekke trønderske fortidsminner. I 1928 blev Pettersen valgt til formann i Fortidsforeningens representantskap. Også av styret for Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag har Pettersen vært medlem i en årrekke. I 1919 blev han valgt inn i styret for Det videnskapelige Forskningsfond av 1919, hvor han entid var vicefomann. I mange år satt han som medlem av styret i Norske Museers Landsforbund , hvor han også en tid var viceformann og siden 1946 æresmedlem. I 1932 fikk han Gunnerius-medaljen i sølv, senere i gull, for sine arkeologiske arbeider vedrørende det nordenfjeldske Norge.

Kilde

  • 1. Sigurd Grieg. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker