WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thomas Angells Stiftelser

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Angells Hus 2014. Foto: Jan Habberstad

Thomas Angells Stiftelser ble opprettet den 1. januar 1767. Arven etter Thomas Angell var på om lag 300 000 riksdaler. Dette svarer til kr 1,2 milliarder i dagens verdi. Hans testamente inneholdt nøyaktige regler for hvordan avkastningen av formuen skulle fordeles.

Thomas Angells testamente ble opprettet 28. september 1762. Han utarbeider senere tre coiciller med endringer i testamentet. Dedt var forstanderen og inspektøren ved stiftelsene som fikk den praktiske oppgaven med å fordele midlene. «Den Angellske kommisjon» ble opprettet og skulle ha den øverste myndighet ved administrasjon av stiftelsene og utdeling av gavene, mens ledige plasser i internatene skulle besittes av stiftamtmann og biskop. Stiftelsen kom til å bestå av eiendommer og panteobligasjoner.

Den daglige drift ble forvaltet av forstanderen under kontroll av inspektøren. Den første forstander virket fra 1767 til 1773 og var Morten Simonsøn Hoff (17.9 1731– 22.1.1773). Den første inspektør ble magistratpresident Peder Tønder Nordahl.

Den første bygningen som ble reist av Thomas Angells stiftelse var en bolig for ”fattige, men aktverdige kvinner utenfor borgerstanden”. Huset ble ferdigstilt i 1770 og fikk navnet Thomas Angells Stuer. Den hadde opprinnelig plass til 16 personer. Bygningen er fortsatt i bruk, som kontor- og forsamlingslokale. Inngangspartiet til Thomas Angells stuer prydes av familiens våpen, som bl.a. viser to fiskekroker.

Ifølge testamentet skulle to tredeler av avkastningen gå til bygging og drift av en eldrebolig, som fikk navnet Thomas Angells Hus. Bygningen i Bispegata 2-4 stod ferdig i 1772 og gav opprinnelig husrom til 16 eldre damer ”av stand”. Den ble utvidet betydelig i 1904. Kontorene til Thomas Angells stiftelse befinner seg i bygningen, der kan vi se portretter av Thomas Angell og hans slektninger.

Thomas Angells testamente bestemte at en sjettedel av avkastningen fra formuen skulle deles ut til direkte til de fattige. Denne ”Thomas Angells gave” ble delt ut årlig på hans dødsdag 19. september i Nidarosdomen. Tradisjonen er videreført til idag ved en minneseremoni som holdes årlig ved Thomas Angells sarkofag i krypten i Nidarosdomen.

En betydelig del av avkastningen gikk til driften av Waisenhuset. Katedralskolens nye bygning fra 1770-årene ble finansiert av midler fra Thomas Angells stiftelse.

Hans stiftelser består i dag av Thomas Angells Hus i Trondheim sentrum med totalt 73 utleieleiligheter til eldre. I tillegg kommer Sør-Trøndelags største private skog- og utmakseiendom med ca. 400.000 da i kommunene Selbu og Tydal.

Ingrid Finboe Svendsen er fra 1916 direktør.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Gunnar Nissen. Thomas Angells Stiftelser 1767-1967.