WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Throndhjems Papir og Papfabrikk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Papir og Papfabrikk A/S ble grunnlagt i 1872 av den danske innvandrer fabrikkeier Carl Janssen ved Leirelvvassdraget på Selsbakk. Han kjøpte da Forsøgets papirmølle. Den tekniske ledelse av fabrikken ble i 1892 overtatt av sønnen Einar Janssen. I 1909 gikk firmaet over til aksjeselskap. Disponent ble senere Thorvald Janssen.

Rettighetene i Leirelva gikk helt opp til Skjelbreia, og Carl Janssen som var landbruksutdannet og i Danmark var gårdsbestyrer, fikk dyrket opp et større areal like under Storheia. Han kjøpte også 150 mål med myrlendt og krattbevokst jord fra Kystad som han la ut til åker og england. Dette for å skaffe fōr til de 12 hestene som fraktet råstoff fra og ferdige produkter til byen.

Fabrikkens dammer og rettigheter til vannkraft i Leirelva ble i 1916 solgt til Trondheim kommune for utnyttelse til drikkevann.


Throndhjems Papir og Papfabrikk 1902

Throndhjems Papir og Papfabrikk 1902


Selsbakk 1952

Selsbakk Papir- og papfabrikk 1952. Foto Fjellanger Widerøe

Les mer

Kilde

  • 1. Det Norske Næringsliv, Sør-Trøndelag Fylkesleksikon utgitt 1949.
  • 2. Byåsminner. Årbok for Byåsen Historielag 1994.
  • 3. Strinda bygdebok 2. bind