WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Torgårdsletta

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Torgårdsletta
Torgårdsletta

Torgårdsletta er den sørligste grenda i Tiller. Den har navn etter Torgård som antakelig er den yngste gården i grenda. I et dokument som man kaller diplom fra 1315, er sletta omtalt som « Piasmoar sletto» etter den gamle gården Jesmo lengst i sør. Så navnet Torgårdsletta må være av nyere dato, kanskje fra slutten av 1800- taliet, da så mange og fine oldsaker ble gravd fram på Torgård. Disse funnene var jo så mangfoldige og så særegne i Norge at de omtales blant fagfolk som «Torgårdsfunnet» . Dessuten ligger gården meget sentralt til på sletta og er derfor en naturlig navngiver til grenda. Men gammel kan den ikke være.

Grenda omfatter matrikkelgårdene Haugen g. nr . 43 som er det første gårdsnummernr. i Tiller kommune, videre Torgård Østre, Torgård Vestre, Jesmo, Kvenild og Løvås. Alle gårdene er ryddet i middelalderen eller før. De er således meget gamle. De ligger også på en morenerygg som gjør at de var lett å dyrke i eldre tider. Bortsett fra Haugen er alle gårdene delt i flere bruk. Tidligere hørte gårdene Havdal, Lysklet, Rødde, Stokke samt Storler sør for denne grenda med til Tiller, men i 1867 ble de fire første gårdene lagt til Melhus , og Storler til Leinstrand herred .

Grensene mellom gårdene har forandret seg noe gjennom tidene. Det som førte til større rettssaker, var grensene mellom gårder på Torgårdsletta og gårdene i Tillergrenda . Den første tvisten om dette er behandlet i en rettssak fra 1714. Der ble grensene trukket opp mellom Torgård og Tiller. Merket skulle gå «fra Vettestangen paa Aasen, og lige Nedofuer Ramsberget, og saa ( ... ) til becken ved broen i Almenveien, som saalecles adskill er disse 2de gaarders skouger». Saken kom opp igjen i 1736, i 1820, dels i 1902 og ved en utskiftningsforretning i 1910.

Det var også sak mellom Rosten i Nordbygda og Kvenild om skogsgrensene i 1764 . Grensene mellom de to gårdene ble tatt opp igjen ved utskiftning i 1846. En skylddelings forretning fra 1864 fikk også en viss betydning for grenene mellom Torgård , Jesmo og Håbrua. Dessuten ble det en mindre sak om parselln Hundbittet mellom Jesmo og Torgård i 1852 som endte med at parsellen ble lagt til Jesmo Nordre i 1896. Den siste utskiftningen fant sted på Torgårdsletta i 1939 ut en at den førte til store endringer . Men grensesaker har alltid opplatt folk på de fleste rettsmøter opp igjennom hundreåra. Oftest gjaldt det beite- eller vedrett.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980

Eksterne lenker