WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Lærerinneforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Lærerinneforening ble stiftet 7. mars 1885. Ved utgangen av stiftelsesåret hadde foreningen 33 medlemmer. I desember 1887 ble det vedtatt å gå inn i en fellesforening for lærere og lærerinner (Folkeskolens lærerforening), og møtene i lærerinneforeningen opphørte. Møtevirksomheten ble gjenopptatt i februar 1893. I 1966 ble Norges lærerinneforbund og Noges lærerlag slått sammen til Norsk lærerlag. Siste møte i Trondhjems Lærerinneforening ble holdt 11. oktober 1966. Medlemstallet hadde da gått ned fra et toppunkt på 154 medlemmer i 1919 til 57 medlemmer i 1966.

Arkivet er oppbevart i Statsarkivet i Trondheim

Akrivet omfatter hele perioden fra stiftelsen i 1885 til sammenslåingen i 1966. Arkivet inneholder 18 protokoller, derav 5 møteprotokoller, 4 styrprotokolle, 2 protokoller over innkomne og avsendte skriv, 3 medlemsprotokoller, 2 kassabøker, 1 regnskapsbok for hjelpekassen, 1 protokoll for sangforeningen. Dessuten inneholder arkivet 12 kassetter med arkiverte skriv og et skrin inneholdende trykksaker, vimpel, stempel m.m. Arkivet utgjør tilsammen 2.07m.

J.nr. 919/1969 og J.nr. 2637/1976. 15 protokoller, 12 pakker og et skrin ble innlevert i 1969 av Sigrid Aasen. 25 arkivenheter ble innlevert i 1976 av Stina Tilset.

Kilder

  • 1. Norske skolefolk. Karl Bakke. Dreyer forlag 1952.
  • 2. Trondhjems lærerinneforening 50 år, 1885-1935. Trondheim 1935.
  • 3. Tronheims lærerinneforenings arkiv, PA 64, Møteprotokoll 1885-1908. Statsarkivet i Trondheim. Arkivkatalog [1]