WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trygdekassen i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

I 1885 ble det påbegynt reformer som skulle beskytte arbeiderne, blant annet syketrygd, alderstrygd, invalidetrygd og ulykkestrygd. I 1911 var reformene kommet så langt at trygdekassene kunne praktisere dem.

13. juli 1909 valgte Strinda formannskap en nemnd til å ta seg av dette. Paul Fjermstad ble formann, Andreas Haugen og B. Ulstad medlemmer. Deretter ble det valgt styre for trygdekassen med gårdbruker A. Flå som formann og Einar Janssen som nestformann. Kommende formenn ble gårdbruker A. Tiller, gårdbruker A. Østerås, ingeniør Sverre S Klingenberg, disponent Johan Algarheim, og sykepleier Hans Taknes.

Trygdekassen hadde også en ankenemnd.

Trygdekassens første forretningsfører var herredskasserer Ole Hågensli. Anders Hågensli var deretter ansatt til Åsta Petersen Kvande ble tilsatt. Fra 1922 ble Hans Asphaug tilsatt og satt i stillingen til etter 2. verdenskrig.

Trygdekassen holdt først til i trebygningen til Strindens Sparebank i Søndre gate, hvor herredskassen også holdt til. Senere ble kontoret flyttet til Kveldheim. Da Strinda kommunes administrasjonsbyggflyttet til Kjøpmannsgata 24 fulgte Trygdekassen med, men grunnet plassmangel flyttet de 1. januar 1934 inn i Gimlegården i Søndre gate 5.


Kilde

  • 1. Forretningsfører Asphaug. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker