WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tungen gård og Hans Wingaard Finne

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Tungen gård og Hans Wingaard Finne
Tungen gård
Årbok for
Strinda historielag
2007
Sidetall 10
Forfatter Sverre Haugdal
Overskrift Tungen gård og Hans Wingaard Finne
3 stikkord Lystgård
Tungen gård
Tunga

Historien om Tungen Gård og Hans Wingaard Finne ble beskrevet av Sverre Haugdal i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2007.

Artikkelen er på 10 sider. Den omtaler storgården Tungen med en staselig hovedbygning fra 1867, og gårdshistorien for denne. Godseier Hans Wingård Finne sitt aktive livsløp er grundig beskrevet i artikkelen.

9 fotos, 1 kart og 3 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]