WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Turdrag Charlottenlund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidet med Turdrag Charlottenlund ble startet høsten 2021, og er bergent ferdig sommer 2022.

Turdraget har en lengde på ca. 950 meter og går ved siden av Charlottenlund gravlund. Stien er planlagt med en bredde på 2,5 meter (inkl. skulder) og med et toppdekke av grus. Stien skal i utgangspunktet ikke brøytes, med den skal etableres med en overbygning som skal tåle nødvendig kjøring med maskiner for vedlikehold av området. Turstien har tre krysninger av veg/gangveg, en ved hovedadkomst til gravlunden i øst (Almevegen), en ved driftsatkomst til gravlunden i nord (Lønnvegen) og en ved gangadkomst på vestsiden av gravlunden (Jakobsgrenda). Nødvendige tilpasninger til disse er hensyntatt i utformingen av turstien

Turstien er lagt med en bølgende utforming som skal gi varierte opplevelser underveis for de som ferdes langs turdraget. Enkelte steder går stien nært opp til gjerde langs gravlunden for å få god visuell kontakt med denne. Dette vil også gi god avstand til boligbebyggelsen langs turdraget. Andre steder er det lagt inn lave terrengformer og beplantning mellom sti og gravlund for å skape variasjon.

Det har vært et mål å ha universell utforming av turstien. Nord for Almevegen og sør for gravlunden er det strekninger som har stigning 1:12 med hvileplan. Det skal opparbeides sitteplasser med maks avstand på 150 meter, med variert innhold og utforming. Sitteplassene i nord og øst (ved adkomst og parkering til gravlunden), skal opparbeides med benker, stoler og bord på et dekke av skifer som avgrenses med en storgatestensstripe. Lengre vest og sørover skal det etableres enkle benker på grusdekke.

Skjerming av vegetasjon mot naboeiendommer der dette er ønsket er tillagt stor vekt. Vegetasjon skal også danne variasjon og opplevelser for de som ferdes langs turstien. Det skal bl.a. etableres planter for pollinerende insekter.

Det skal etableres belysning langs hele stien vest for Almevegen med mastehøyde på 5 meter og med en avstand på ca. 40 meter. Mastene skal være enkle og ha tilnærmet samme karakter som mastene på parkeringsplass for gravlunden.

Turdrag Charlottenlund.jpg


Se større bilde

Kilde

  • Norconsult AS: Intensjonsbeskrivelse til Trondheim kommune 30.6.2021

Eksterne lenker