WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tyholt gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Tyholt gård, gnr 57 bnr 1, lå omtrent der Tyholttårnet ligger i dag. Gården var i middelalderen kirkegods og ble krongods ved reformasjonen. I 1639 overtok fogd i Inderøy Jens Friis gården. Hans sønn Vincent Friis overtok gården i 1662 og sistnevntes enke overdro den til rådmann Rasmus Graae, som i 1729 solgte til skipsfører og tollinspektør Peder Arntsen Storch (1683-).

Gårdens innmarksareal var på 330 dekar i 1866. Husmannsplassene Hesttrøa, Lasseplass, Strindvollskogen og Trøa (Angelltrøa) tilhørte gården.

Fra 1752 tilhørte Tyholt slekten Angell, og Henrik August Angell eide gården fra 1815 inntil den ble solgt til Niels Paasche i 1862. I 1877 var det lensmann B. Grilstad som overtok, deretter Elling Johnsen Overholt fra 1891, agronom Fredrik Hveding fra 1892, Lauritz Larsen og Magnus Nielsen fra 1898, sersjant J.B.Lein fra 1899, Lorinius Vanvik fra 1900, Hans L. Næsje fra 1901, Nils Hermansen Stene fra 1901, lærer Axel Stene fra 1905, Oskar Østerli fra 1910.

A/S Tyholt hovedgård fikk hånd om gården i 1918.

Statens Telegrafvesen overtok Tyholt i 1921 og benyttet eiendommen i 1930 som tomt for Trøndelag kringkaster. Bygningene er nå revet.Endel store stener som ligger ved barnehagen lå også på tunet av gården.

Peder J. Foldahl (1887 i Strinda-) var forpakter på Tyholt gård fra 1921-38. 4 familier bodde på gården.

Nå ligger Tyholttunet barnehage her.

Bilde fra Strinda bygdebok

Bilde av Tyholt gård fra Strinda bygdebok.

Skisse gårdstun Tyholt

En gammel skisse som viser bebyggelsen på tunet ca 1705. Skissen henger inne på barnehagen.

Skisse over Tyholt gård

Denne skissen viser adkomst til gården og hvor låven lå i forhold til gården ca 1935. Skissen henger inne på barnehagen.

Utsikt fra Tyholt. Foto: Jan Habberstad

Utsikt nordøstover fra det høyeste punktet på Tyholt, 122,35 moh.

Konfirmasjonsbilde. Eier: Morten Foldahl

Morten Foldahl har sendt oss dette bildet fra 1936. Konfirmasjonen til hans tante Synnøve Stene Foldahl, nr 2 fra venstre i første rekke. Peder J. Foldahl er nr 4 fra venstre i 1. rekke. Kjellrund Foldahl til venstre i 2. rekke. Midt i bildet er Gjertrud Udler Stene. Helt til høyre er Elbjørg Folldahl.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Lokal informant
  • 4. Infotavler Tyholttunet barnehage.