WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Under Dusken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Under Dusken 2014.jpg

Under Dusken "organ for studenter", utga det første prøvenummer 12. desember 1914 - fire år etter at Norges Tekniske Høgskoles Studentersamfund (senere Studentersamfundet i Trondhjem) hadde startet.

Studentersamfundets første avis var den håndskrevne Profeten.

I starten holdt Under Dusken til i et tårnkontor i Hovedbygningen på Gløshaugen. Det kom ut en avis hver uke til en pris på 15 øre.

Årene fram til andre verdenskrig var preget av stadige diskusjoner om hva avisen egentlig skulle være. Ambisjonen var å være et pan-skandinavisk magasin for Nordens lærde, men innlegg om nordisk enhet og verdensfred vek etterhvert plass for mindre pompøse artikler om studenthverdagen.

Med ordene "nei til nasjonalismen" innledes Under Duskens utgave fra lørdag 19. oktober 1940. I denne utgaven trykkes to av Æsops fabler: "Ulven og tranen" (med undertittelen "Den belønnes ikke som hjelper den onde") og "Løvens part" ("Vokt deg for å spise kirsebær med de store"). Få dager etter at det kontroversielle nummeret ble sluppet, nektet okkupasjonsmakten Under Dusken å gi ut flere numre, med mindre de underkastet seg sensuren. Det ville ikke studentene godta. Studentersamfundet ble stengt og overtatt av tyske soldater. Det ble skrevet og redigert et nummer våren 1941, men det ble aldri gitt ut. Det tok mer enn tre år før neste eksemplar av Under Dusken kom ut.

I første nummer i 1970 var det for første gang et foto på forsiden. Den tradisjonsrike forsiden med den steilende pegasusen var forkastet etter 55 år. Det journalistiske innholdet ble etter hvert mer nyhetspreget, med stoff fra studenthverdagen og studentpolitikken. Under Dusken ble etter hvert også et middel i studentenes politiske kamp. Venstreside-grupperinger kjempet med Trondhjems Konservative Studentforening om redaktørvervet. Dette førte til at kontinuiteten ble skadelidende. Redaktørvalg kunne føre til at hele den sittende redaksjonen gikk av.

I 1989 ble Jon Øyvind Eriksen og Anne Cathrine Haugdahl fra Venstrevind valgt som redaktører. Dette innledet en periode med mer stabilitet og kontinuitet. Det partipolitiske fokuset ble tonet ned. Under Dusken følger i dag linjen som Eriksen og Haugdahl innførte i 1989. Under Dusken er et nyhetsorientert studenttidsskrift, men skiller seg ut fra de andre studentavisene i Norge på grunn av magasinformatet og en omfattende reportasjeseksjon. Redaktøren ansettes av styret i Mediastud AS, hvor eierne Studentsamskipnaden og Studentersamfundet er representert.


Avisen blir produsert av ca. 75 studenter på frivillig basis. Den gis ut i 16 eksemplarer hvert år i et opplag på 8 000.

Under Dusken er eid av av Studentersamfundet i Trondheim og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) gjennom holdingselskapet MediaStud AS. Ansvarlig redaktør ansettes av styret i Mediastud.


Kilde

  • Under Dusken


Eksterne nettsteder