WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Utleira Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Utleira

Utleira Nordre, gnr 85/1,ble i 1798 fradelt gnr 85/2 og solgt til skipper Anders K. Tode. Fra 1838 tilhørte gården skomakermester Gerhard Hansen. Han solgte i 1881 til Ole Gundersen, og denne solgte i 1890 til Edvard Bernnhardus Evensen. Deretter ble Alfred Lund eier fra 1919, Isak Denstad fra 1924 og Agnar Strand fra 1929. Våren 1933 overtok M. Klakegg, P. Bøe, T. Veteberg og L.Larsen.

I 1845 ble det frasolgt en parsell som fikk navnet Tvereggen Nedre.

20/11-1934 kjøpte Alfred Bakken (9.2.1896 i Ekne - 7.10.1936 i Strinda) gården. Han var gift med Lene Alvilde Eriksen (18.8.1894 i Ekne - 19.10.1938 i Strinda). De hadde barna Sverre (1921 i Ekne - 1997 i Oslo), Asbjørn (12.9.1924 i Ekne - 9.2.2008 i Trondheim), Martin (13.6.1926 i Ekne - 26.2.2004 i Trondheim), Reidar (1928 i Ekne - 2006 i Malvik), Erling (1931 i Ekne - 2016 i Malvik) og Astrid (1934 iEkne - ).

25. mars 1937 kjøpte Jakob Frøstad gården av dødsboet etter Alfred Bakken.

Jakob Frøstad (20.5.1900 i Frosta - 27.03.1991 i Skatval) ble ny eier av gården. Han ble i 1930 gift med Olga Rekkebo (10.10.1903 i Frosta- 27.6.1979 i Skatval). Barn Bjørg (11.4.1935-), Oddny (3.8.1937-) og Thorleif (26.5.1939-)

Gården er bevart.

Utleira Nordre i 1952

Widerøes luftfoto fra 1952. Kopi fra UBiT. Stubbanvegen til høyre for gården

Utleira Nordre. Foto: Jan Habberstad

Her ser vi området ved Utleira Nordre fra 2. juledag 2008.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • Pers. med. fra Håvard Bakken