WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Valentine Smith

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Valentine Smith 1918.
Foto: Peder O. Aune/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: UBT-AU-13268_01

Valentine Anna Smith (1873-1964) var jordmor som i 1898 åpnet et fødehjem i Munkegata 11 i Trondheim i sitt private hjem. Slike hjemmeklinikker var en mellomstasjon på veien fra 1800-tallets hjemmefødsler og til den moderne klinikkfødselen. Fødehjemmet hennes besto av et fødeværelse med fire senger.

Valentine var ei ugift legedatter født og oppvokst i Trondheim. Far Albert Smith (født i Kristiania) ble i 1871 militærlege i Trondheim og var det til han døde i 1890. Valentine var eldste datter av 10 barn og tok jordmorutdannelsen i Kristiania før hun 1897 jobbet på en fødeklinikk i Hamburg.

Da hun kom tilbake til Trondheim kjøpte hun tilbake barndomshjemmet som hadde blitt solgt etter farens død og startet fødeklinikk.

Valentine Smith hjalp kvinner ved hjemmefødsel, men tok også imot kvinner i sin fødeklinikk. Etter fødselen ble kvinnene ofte boende i to uker. Valentine nedtegnet observasjoner av den fødende og av fødselens forløp etter et bestemt mønster.

Hun drev fødeklinikken fram til 1908 da E.C. Dahls stiftelse ble åpnet og Valtenitne, eller Tante Tine som hun nå ble kalt, ble den første overjordmoren på stiftelsen.

Hun oppga sin tidligere virksomhet og bosatte seg på stiftelsen. Hun var forstanderinne til hun gikk av i 1938, 65 år gammel. Den siste delen av sitt liv som pensjonist tilbrakte hun på Hjem for eldre damer i Elgeseter gate i Trondheim. Hun døde i 1964, 91 år gammel. Valentine Smith satte spor etter seg som en tidlig kvinnelig leder i helsesektoren.

Praksisadresse i 1946: Prinsens gate 8 b

Se også

Kilde