WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Valset-ved Jonsvatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Valset, gnr 31, bnr 1, gård ved Jonsvatnet. Valset var fra gammelt av kirkegods, hvorav en del tilhørte Bakke kloster og resten kapellanen ved Vår Frue kirke.

I 1750 ble gården bortbygslet til Jon Arntsen Øvregjerdet. Valset var da gått over i privat eie, idet cancellieråd Marcus Nissen Høyer, som i begynnelsen av det 18. århundre kjøpte Bakke klosters gods, var kommet i besittelse av gården. På auksjon 1762 etter Marcus Høyer ble gården kjøpt av auksjonsdirektør Svend Busch. Busch solgte gården året etter til bygselmannen Jon Arntsen Øvregjerdet for samme pris. Arnt Jonsen ble eier i 1783, og fra 1786 Anders Arntsen Gisvoll som kjøpte gården på auksjon. Etter hans død overtok enken Marit Stensdatter. Hun overdro gården til svigersønnen Bersvend Olsen Eidstu som var gift med datteren Andrea Andersdatter.

I 1821 ble Valsetbakken fradelt. I 1859 ble fradelt en parsell til apoteker Rasmus Balsløw. I 1872 ble fradelt parsellen Fagernes. I 1746 brente en stor del av husene på Valset.

I 1875 var Ole Svendsen, født 1830 i Orkdal eier. Han døde i 191. Hans 2 sønner Sivert Valset (1868 Gunerius, død 1932), gift 4.12.1909 med Sigrid Bergljot Svendsen, og sønnen Ole Valset (ugift) overtok gården. Siverts sønn Ole Walseth (14.2.1912-) overtok gården. Han ble i 1940 gift med Elsa Thingstad (10.9.1908 i Trondheim-), datter av Sivert og Laura Thingstad. Barn: Ole Sivert Walseth (20.4.1945-)

Veveren Andreas Valen bodde i dette området.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges Bebyggelse. Østre bind