WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vangslund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Vangslund var et landsted på Elgeseter, i kvartalet mellom nåværende Olav Kyrres gate, Einar Tambarskjelves gate og Harald Hardrådes gate, omtrent der hvor Medisinsk-teknisk forskningssenter nå ligger; opprinnelig en parsell av Elgeseter gård, fradelt i 1832 og solgt til favnesetter Ole Wang. Wangs enke ble gift med lærer Olaus Bye. som i 1850 solgte stedet til lensmann Anton Julius Sand. Vangslund ble i 1857 solgt til apoteker Robert Hirsch.

Eiendommen tilhørte senere slakter Fr. Bolme og deretter Trondhjems sykehus (St. Olavs hospital). Hovedbygningen på Vangslund var en enetasjes trebygning, som skal være flyttet hit fra Dalen.

Den ble 1913 påbygd til 1/2 etasje med arker. Huset forfalt etter hvert og ble brannskadet og revet 1984.

Kart Vangslund

Kartutsnitt over Vangslund fra 1909.

Kilde

  • Trondheim byleksikon