WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969
Veiskillet
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 40
Forfatter Jan Paul Breida
Overskrift Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969
3 stikkord Strinda
historisk
Veiskillet

Jan Paul Breida har skrevet en artikkel om "Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.
Mens Jan Paul Breidas artikkel om Veiskillet i forrige årbok skildret bygdas liv i de første tiårene av 1900-tallet, fullfører han nå Veiskillets historie. Med Moholt som sentrum skildres strindingenes foreningsliv og bruken av Veiskillet inn i etterkrigstiden og fram mot den urbaniseringen som gjorde bygda til by og forsamlingshuset overflødig. Breidas to artikler om Veiskillet gir til sammen et verdifullt bilde av et lokalsamfunn som vi langt på vei fortsatt kan kjenne oss igjen i, med verdier og holdninger som mange av oss i dag kanskje har et nostalgisk forhold til.

Artikkelen er på 40 sider og viser 26 bilder

Årboka kan du bestille her