WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Verving til Den norske legion

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Adresseavisen 1. mai 1942
Mange meldte seg inn i NS, men NS ønsket også å rekruttere soldater til ulike typer oppdrag – for eksempel til Den norske legion, . Det var behov for soldater til å kjempe for "Finnlands frihet og Norges framtid", og ved hjelp av annonser og artikler i Adresseavisen 1. mai 1942 ble det oppforderet til å Meld deg til innsats.

Den norske legion, på tysk SS-Freiwilligen-Legion Norwegen, var en avdeling i den tyske militære eliteavdelingen Waffen SS under andre verdenskrig som ble opprettet etter initiativ fra NS-lederen Vidkun Quisling og Josef Terboven etter nasjonalsosialistiske Tysklands angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941, og som bestod av norske soldater.

Opprinnelig var det planer om å stille med en styrke på 30 000 mann, men etter to måneder hadde 1 700 meldt seg, og ved årsskiftet 1941/42 var dette tallet kommet opp i 1 900. Av disse var 1 000 mann allerede under opplæring ved Celle i Niedersachsen i Tyskland. Vervingen ble vanskeligere etter at USA kom med i krigen. Fra januar 1942 ble det opprettet en egen rekruttskole ved Holmestrand, opprinnelig for fire kompanier, men dette ble samme året redusert til ett kompani, før skolen ble lagt ned året etter.


Kilde