WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vikåsen skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Vikåsen skole

Vikåsen skole, Vikåsen 16, var ferdig 1993, samme år som skolekretsen ble opprettet, siste trinn 2002.

Arkitekt for anlegget var Eggen Arkitekter AS ( Nils Henrik Eggen) som fikk oppdraget etter en konkurranse. Samme firma tegnet også Vikåsenhallen og Markaplassen ungdomsskole som stod ferdig 2002, og var også sammen med landskapsarkitekt Hans I. Kjærem ansvarlig for planene for utearealene.

Vikåsen har i likhet med flere moderne skoler fått en ”E-formet” planløsning hvor det forbindende leddet er en kommunikasjonsgate med fellesarealer og de vinkelrette fl øyene rommer klasserom og samtidig danner beskyttede skolegårder. Dette anlegget har sin lange rette vegg mot fjorden i nord, og denne delen er også den høyeste med ca 2,5 etasjer, mens sydsiden med skolegårdene er holdt i 1,5 etasje.

Skolen gir sett nedenfra visse assosiasjoner i retning av en langstrakt uthusbygning kledt som den er med rødmalt panel, en fargeholdning som styrkes av takets rødbrune sementstein. Det mest særpregede arkitektoniske inntrykket skapes av glassoppbyggene på nordsiden som gir bygningen et ”basilika-aktig” preg. Ellers har bygningen fl ere trekk som gjør den til en utpreget 1990-tallsbygning, bl.a de oppbrutte huskroppen og oppdelte vinduene, og et litt mer vennlig og lekfullt preg enn det som tidligere var vanlig, f.eks med innlagte hemser og utskytende små balkonger, og med lave brystninger i barnehageavdelingene.

Skoleplassen er en sydvendt beskyttet nedsenkning, og med muligheter for spennende leketerreng i skogen. Utearealene ser nå temmelig slitt ut, og en burde kanskje ha en plan for å beskytte eldre og nyere vegetasjon.


Se også


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Byantikvarens notat