WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Viken Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Viken Nedre (Nervik) lå på Ranheim. I jordboken for 1683 nevnes 2 gårder Nervik som begge hørte Bakke kloster til. Navnet skrives da Neruig, i 1722 Nerwig, senere Nervig, Nedre Vig eller Vigen. Begge gårder er nu gått ut av matrikkelfortegnelsen, idet den ene gård, som nedenfor vil ses, er gitt inn i Presthus, Petersborg og Amalienborg, og den andre i Ranheim Vestre.

Begge gårdene kom i cancellieråd Marcus Nissen Høyers eie. Hans sønn Peter Høyer solgte i 1763 efter farens død gårdene til sin svoger kapteinløitnant Alexander Frederic Møllerop med de rettigheter han hadde overtatt efter sin far. Dog er i skjøtet spesielt nevnt at ingen av Nedre Vikens eiere har rett tiI å sette op bygninger ved Vikelven, da denne rett er reservert Ranums gård. Møllerop solgte i 1767 gårdene til generalauditør Lauritz Kjerulf, og fra 1722 kom de to gårdene på forskjellige hender, idet Kjerulf da bortsolgte den ene gård, matr,nr. 469, men beholdt matr,nr. 70 til 1778.

Nedre Viken matr.nr, 469 blev, som ovenfor nevnt, solgt av Lauritz Kjerulf i 1712. Kjøperen var Lars Stephensen Elseter, som beholdt den til l795, da han overdrog den til sonnen Stephen Larssen. I 1796 frasolgte Stephen Larssen et stykke jord til kjøpmann Peter Stalin. Dette jordstykket sammen med en annet fra samme gård i 1801 utskilt del blev til bruket Petersborg.

Den gjenværende og største del av Nedre Viken matr.nr. 469 blev av Stephen Larssen solgt til eieren av Presthus og gikk dermed inn i Presthus. Fra denne del er igjen Amalienborg utskilt.

I 1801 nevnes som hørende til Nedre Viken nr. 469 to plasser: Petersborg og Minerplass.

Nedre Viken matr.nr. 470, Lauritz Kjerulf solgte i 1778 denne gård med underliggende del av Rønningen matr.nr. 516 til hoffagent Otto Sommer, som i 1793 også kjøpte vestre Ranum. og fra den tid går denne Nedre Vikengård inn i Ranheim.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Gerd Søraa. Ranheim Papirfabrikk. Peterson Ranheim 2009