WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vikhammer Samvirkelag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Vikhammer Samvirkelag
Foto: Arbeiderbevegelsens Historielag i Trondheim. Årbok 2002
Annonse i Arbeider Avisa 19. desember 1938

Vikhammer Samvirkelag ble startet i 1925, men ønske om kooperativ etablering var til stede mye tidligere. Allerede i 1911, da Malvik Handelslag startet, ble det arbeidet med å få en filial på Vikhammer, et forslag som ikke fikk gjennomslag på årsmøtet i Malvik. På Vikhammer tok man derfor saken i egne hender, og 22. april 1925 ble det holdt et møte på Vidarhall hvor eget samvirkelag på Vikhammer sto på dagsorden.

Konstituerende møte ble avholdt bare noen dager senere og det ble valgt styre med PG. Leisrad som formann. Et konsortium som skulle kjøpe eiendommen Elvebakken ble etablert, eiendommen skulle så leies ut til samvirkelaget.

Striden mellom Malvik og Vikhammer var meget hard. Noe av det første styret i Vikhammer Samvirkelag gjorde var å sende en samlet oppsigelse fra sine medlemmer på innskuddene de hadde i Malvik Handelslag. Det ble etablert kassakredittlån i Strindens Sparebank og vedtatt å åpne butikk 4. juni.

De som startet Vikhammer Samvirkelag tok på seg store forpliktelser som skulle skaffe dem mange bekymringer. Driften gikk enkelte år svært dårlig, utestående fordringer var et stort problem og lagets garantister måtte tre støttende til.

Tross alle vanskeligheter som oppsto de første årene var det allikevel ting som beviste at laget hadde livets rett. Byfolk begynte etter hvert å bygge sommerhus og hytter på stedet. Mange slo seg ned fast, særlig i Saksvikområdet. Derfor kjøpte laget eiendommen Saksvikhaugen for å opprette filial. Der holdt filialen til inntil 1937 da det ble leid en annen eiendom. I 1939 ble det startet en sommerfilial i leide lokaler på Sjøvoll. Krigsutbruddet medførte at det ble bare med den ene sesongen.

Krigsårene til tross så fortsatte laget å legge planer for nybygg, både for hovedforretning og filial. Som følge av den store boligbyggingen i Saksvik-området måtte filialspørsmålet løses først. Tomt ble innkjøpt allerede i 1944, og på årsmøte i 1946 fikk styret fullmakt til å sette i gang bygging. Den 27. mars 1947 ble filialen på Saksvik åpnet. Det ble foretatt flere forandringer og utvidelser, og i 1965 ble det tatt i bruk en fullt ut moderne butikk.

Også ved hovedforretningen ble forholdene fortvilt. Styret arbeidet med planer om å flytte butikken til den andre siden av riksveien, men det førte ikke frem p.g.a. restriksjoner vegvesenet stilte for fremføring av adkomstvei (det er i dag en privat dagligvarebutikk der). Det ble derfor bygd på den tomt laget hadde, og ny butikk åpnet 16. april 1961.

Etterkrigsårene var preget av lagets dårlige økonomi. Det ble underskudd i 1953, men deretter gikk det fremover igjen. Det var også diskutert sammenslutning med Malvik Samvirkelag, noe som ble forkastet av malvikingene. I 1969 kom så forslaget om at lagene på Byneset, Heimdal, Hommelvik, Malvik, Nordbygden, Ranheim, Selsbakk, Strinda, Trondheim og Vikhammer skulle gå sammen i TRONDOS og Vikhammer ble med på dette.

Kilde

  • Arbeiderbevegelsens Historielag i Trondheim. Årbok 2002