WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Villa Kringsjå

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Villa Kringsjå. Foto: Jan Habberstad 2022
Villa Kringsjå-skilt

Villa Kringsjå, sommerhus tilhørende Østmarken gård, bygget 1890.

Bygningen ligger i det nordøstlige hjørnet av sykehusområdet og ble trolig oppført som sommerhus på 1890-tallet. I 1919 overtok sykehuset det, og det har deretter blitt brukt som et tilleggsareal. Det er kun gjort mindre forandringer med bygningens eksteriør.

Forandringene dreier seg om fornyede overflatematerialer, tekniske installasjoner og noe utskifting av vinduer og dører. Bygningen er en naturlig del av et tidstypisk psykiatrisk sykehus fra begynnelsen av 1900-tallet og er også en viktig del av Østmarka som helhet. Bygningen er eldre enn de øvrige bygningene på Østmarka og er et eksempel på hvordan eksisterende bygninger ofte fikk nye funksjoner i de store psykiatriske sykehusene og ble en del av helheten

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.


Kilde

  • Landsverneplan for helsesektoren. Forvaltningsplan for bygning 9901603, Bygg 2130–Villa Kringsjå / Psykisk Helsevern avd. Østmarka, St Olavs hospital HF.