WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Zion sykehjem

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Kolonien på Brøsetflata og Zion
Gravstøtte fam. Hogstad på Moholt kirkegård
Gravstøtte Louis og Sigrid Blekkan

Zion sykehjem, Ole Hogstads veg 16, er et kommunalt sykehjem, grunnlagt 1939 som Hogstad Pleiehjem, med tre avdelinger, som har plass til 36 beboere. Sykehjemmet ble overtatt av Trondheim kommune i 2006.

Det var tidligere drevet av familien Hogstad, som opprettet et privat pleiehjem. Fra 1967 tilhørte pleiehjemmet Stiftelsen Zion sykehjem, Annes Minne.

I 1997 stod Zion Eldreboliger ferdige, inneholdende leiligheter, lokaler for institusjonsdrift, aktivitets-og samværslokaler.

Nærmere om Zion sykehjem:

Det familiedrevne Hogstad pleiehjem fra 1939 ble i 1967 til Stiftelsen Zion sykehjem, Annes Minne. Zion betyr "oppreist minnesmerke". Sigfrid Hogstad Blekkan (30.11.1918-22.1.2009) som var datter av Anne Martha Blekkan (5.4.1877- 17.2.1971) og Ole Olsen Hogstad (26.1.1869-26.7.1944), overtok som bestyrerinne etter sin mor. Sigfrids mann, Louis Blekkan (28.5.1918-22.1.2009) var gårdsbestyrer og vaktmester. Driften av Zion i kristen nestekjærlighets ånd, ble deres livsgjerning.

Zion Eldreboliger ble ferdigstilt i 1997 med tre tun med leiligheter, lokaler for institusjonsdrift, aktivitets- og samværslokaler.

1. mai 2006 ble sykehjemmet kommunalt etter virksomhetsoverdragelse til Trondheim kommune.

Fra januar 2008 heter stedet Zion helse- og velferdssenter.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Eget gårdsbruk på Zion:

Zion sykehjem ble bygd i 1939. Den gang var det dyrkajord her på Brøsetflata. Av 400 mål jord var det igjen 16 mål, og dette ble tomt for pleiehjemmet. Anne Martha Blekkan Hogstad, stifteren av Zion pleiehjem, var av bondeætt på Strinda. Hun var godt kjent med selvhusholdning, nøysomhet og evnen til å klare seg selv. Dette tok hun med seg til Brøset.

Driften av pleiehjemmet var i mange år basert på eget gårdsbruk med melk, egg, kjøtt og det man kunne dyrke på jorda. Potet, gulrot, kål og bær fant sin vei til kjøkkenet. En tid hadde pleiehjemmet eget drivhus med tomater og agurk. Kufjøset på Zion hadde fire kyr, og melk som sykehjemmet ikke hadde bruk for ble kjørt til Trøndermeieriet på Buran. Louis Blekkan hadde ansvar for gårdsdriften.

Selvhusholdning og stor nøysomhet ga et godt grunnlag for driften av hjemmet. Det ble bakt og laget mat, slik at behovet for å kjøpe mat skulle være minst mulig. Stellet var basert på god omsorg, hele døgnet. De som drev pleiehjemmet arbeidet uten lønn.

Utvidelsen av sykehjemsdriften krevde nytt fjøs i 1950. Først ved neste utvidelse i 1967 ble det slutt på kyr. Fjøset var solid og godt, og det ble bygd om til bolighus. Tilsynslege Karl-Ewerth Hornemann ivret for utbyggingene. En ny epoke begynte, og Zion fikk navnet sykehjem i 1968. Bygningen hvor pleiehjemmet ble startet ble revet i 2003 for å gi plass til den nye sykehjemsavdelingen som er tilrettelagt for aldersdemente, Sørstua.

(Fra innrammet oppslag i Minnekroken ved inngangen til Sørstua)

I tilknytning til sykehjemmet ligger Kafeen på Zion. Her finnes også kapell og en vinterhage som brukes til forskjellige aktiviteter.

Mot Zion 1964. Foto: Jan Habberstad

Her ses Hogstad pleiehjem midt i bildet bak treet. Bildet er fra 1964.

Zion sykehjem. Foto: Jan Habberstad

Bildet av Zion sykehjem er tatt i 2007 fra sydøst.

Zion sykehjem 2013. Foto: Jan Habberstad

Se også

Litteratur

  • Strinda historielag: Årboka Strinda den gang da 2002.

Kilde

  • Trondheim Byleksikon
  • Strinda historielag