WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.A. Dahl & Co

Fra WikiStrinda
Revisjon per 13. sep. 2018 kl. 15:54 av Jan H (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: Navigasjon, søk
A. Dahl & Co-logo
A. Dahl & Co-reklame 1937
A. Dahl & Co under krigen. Foto: Inger Johanne G. Røkke
A. Dahl & Co, Olav Tryggvasons gate 16, opprinnelig stiftet 7. mai 1873 av Anders P. Dahl (10.7.1845- 26.5.1908) under navnet Dahl & Trapnes.

Dahl hadde begynt sin merkantile løpebane på Røros hvor han var i 8 år. Deretter var ansatt hos H. & T. Jensen i Trondheim. Sammen med M. Trapnes etablerte han firmaet i gården til I. N. Bruun A/S i Strandgaden. Trapnes trådte etter kort tid ut av firmaet og deretter fortsatte Anders Dahl alene under navnet A. Dahl & Co.

I 1875 ble forretningen flyttet til den såkalte Bernt Moe- gården, rett overfor Aktietrykkeriets gård. I 1879 innkjøptes gård nr 16 i Strandgaden (senere Olav Tryggvasons gate) som ble butikkens lokaler. I 1886 ble den tilstøtende gård Gjelvangveiten nr 1 innkjøpt.

Senere ble forretningsgårdene flere ganger ombygget, i 1900 ble forretningen omfattende rehabilitert. Det ble anlagt eget elektrisitetsverk og sentralvarme. I 1907 ble Gjelvangveiten nr 3 innkjøpt. Gården ble revet og lagerbygning oppført.

Bedriften hadde filial Dahl & Co i Innherredsveien 14. Firmaet bygget også murgård i Ilevolden 2 i 1904-05, der filialen A.Dahl ble etablert.

Anders Dahl døde i 1908 og sønnene Johan Peder Dahl og Karl Alfred Dahl overtok som innehavere.

I årene 1913, 1919, 1923,1929 og 1932 ble atter flere gårder innkjøpt, og hovedgården igjen modernisert. Det samlede areal utgjorde 2.319 m2. varelokalene var på 4.170 m2.

Firmaet førte i sin detaljavdeling nesten alle slags manufakturartikler for damer og herrer, hadde også utstyrsavdeling og skinnvareavdeling med egen buntmaker og buntmakerverksted. <der var skredderverksted og verksted for dame- og herrekonfeksjon. I et eget tilbygg var anlagt fabrikker for dongryklær, skorter, huer, flagg, forklær mm.

Forretningen beskjeftiget hele 117 faste arbeidere og funksjonærer i 1949. firmaet hadde 5 faste reisende.

About Anders P. Dahl

http://www.tfb.no/db/tusenaarige_by/3_7_20080515_173542.pdf Side 407 A. Dahl & Co. Dette sterkt befestede handelshus i Olav Trygvesøns gate 16 er så kjent i by og på land, at det er unødvendig å komme inn på mange detaljer. Firmaets stifter, grosserer A. Dahl (1845—1908), blev født på Røros i 1845 og kom som ungt menneske til kjøbmann A. M. Fahlstrøm, Røros, hvor han var i 8 år. Reiste derfra til Trondhjem og fikk ansettelse i firmaet H. T. Jenssen, hvis' hovedforretning var handel med kolonial og manufaktur.

Side 408 Nevnte firma drev også nordlandshandel og utrustet jekter med varer, som blev solgt til handelsmenn eller omsatt på de forskjellige nordlandske og trønderske markeder. Denne gren av firmaets bedrift blev ledet av A. Dahl, som under sine mange reiser fikk erfaring og kjennskap til omsetningsforholdene i Nordland. I kong Oscar II's kroningsår, 1873, etablerte A. Dahl sig som kjøbmann i Trondhjem og dermed var huset A. Dahl & Co. grunnlagt. Gjennem 35 år arbeidet grosserer A. Dahl op sitt firma til et av byens ledende i manufakturbranchen. , " ' • " ' • ' "I 1910 blev grunnleggerens sønner, grosserer Joh. P. Dahl, født i 1877, og grosserer Karl Dahl, født i 1881, firmaets innehavere, begge utdannet ved flere års ophold i forskjellige europeiske land. Grosserer Joh. P. Dahl sier selv i et kildeskrift: «Intet firma kan opnå suksess uten grundig arbeide og utholdende aldri sviktende arbeidsydelse. Handel er ikke spekulasjon, men kold beregning med korrekte handlinger, bygget på erfaring. Et firmas ledelse skal ha overblikk og kombinasjonsevne, og dets 'handlinger må støttes på gjensidig tillid mellem ledelsen, leverandører og kunder. En velordnet, organisert bedrift er en streng herre, som krever chefenes og personalets hele aktpågivenhet og interesse». Efter dette valgsprog har brødrene Dahl drevet sin forretning gjennem 25 år og resultatet har heller ikke uteblitt. Firmaet har vokset op til det betydeligste handelshus i sin branche nordenfjells og arbeider med en egen kapital på et par millioner kroner. Innen forretningsverdenen har det alltid vært således at de forskjellige perioder har hatt enkelte menn, som har satt sitt eget preg på en kjøpstads pulserende liv. Grosserer Joh. P. Dahl er en av Trondhjems ledende menn av idag og til tross for tidenes negative forhold har A. Dahl & Co.

Side 409: også i de siste årene foretatt store utvidelser av sine forskjellige avdelinger. Man har til stadighet vært vidne til at firmaet har lagt nye eiendommer til sitt kompleks, således innkjøptes gårder i 1913 — 1919 — 1923 — 1929 — 1932, — kompleksets samlede areal utgjør 2319 m2 og varelokalene optar en gulvflate på 4170 m2. Den samlede verditakst er kr. 1,086,500.00. Ved siden av handelsforretningene har firmaet flere industrielle bedrifter, hvor der spesielt fabrikeres artikler som hører hjemme i manufakturbranchen. Firmaet beskjeftiger 125 funksjonærer og arbeidere. Ved engros-avdelingen er ansatt 5 faste handelsreisende. Chefene i A. Dahl & Co. støtter ofte filantropiske, kulturelle og kunstneriske formål, men alt skjer i stillhet bak kulissene. I 1933 blev grasserer Joh. P. Dahl tildelt kongens fortjenstmedalje i gull.


Kilde

  • 1. det norske næringsliv. Fylkesleksikon Sør-Trøndelag 1949.
  • 2. Digitalt Museum
  • 3. Hvem er hvem 1948
  • 4. Trondheim byleksikon

Eksterne lenker