WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aage Rundberget

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Aage Rundberget
Aage Rundberget (født 19. januar 1947 i Våler-) tidl. norsk dommer og embetsmann.

Han vokste opp i Våler, Hedmark, og har fire søsken; Roald, Grete, Betty og Gisle. Han har to sønner, samboer Grete Haug og to stedøtre.

Aage Rundberget tok cand.jur. graden ved Universitetet i Oslo i 1971. Han arbeidet som embetsmann i Justisdepartementet og Statskonsult før han ble dommer. Han var dommerfullmektig i Voss og konstituert dommer i Bergen byrett. Fra 1986 til 1993 var han fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Han ble deretter formann i Frostating lagmannsrett.

Fra 1998 til 2000, mens Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes, ble oppnevnt i den første regjeringen Bondevik, fungerte Rundberget som konstituert fylkesmann.

I 2001 ble han lagmann, og i 2009 ble han utnevnt som førstelagmann i Frostating lagmannsrett etter Kjell Buer. Frostating lagmannsrett ledes av førstelagmannen og har i tillegg to lagmenn. Tingretten holder til i LagmannsrettbygningenKalvskinnet.

Aage Rundberget har vært styreformann i Tårnrestauranten, og var også med å etablere medisinsk-/teknisk forskningssenter. Rundberget nedsatte prosjektgruppen "RIT mot år 2000".

1. mai 2014 gikk Aage Rundberget av som pensjonist.

Kilder

  • 1. Wikipedia
  • 2. Adresseavisen 2.mai 2014

Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit SkjelbredKilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Aage Rundberget» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.