WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aage Willand Owe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Aage Willand Owe. Fotograf Schrøder
Aage Willand Owe (9.10.1894 i Horten- 10.1.1978 i Oslo) var sønn av kontorfullmektig Christofer Owe og Inga Jacobsen. Gift 3.juni 1922 med Marie Mathisen (15.7.1899-28.3.1991), datter av kanoner Otto Mathisen og hustru Anna.

Eksamen artium ved Frogner skole 1913. Studerte realfag ved Universitetet i Oslo 1913-14 og 1915-18, immatrikulert ved NTH 1918.Owe tok eksamen som kjemiingeniør ved Norges Tekniske Høgskole i 1920, med innstilling til Kongen. Assistent i teknisk organisk kjemi ved NTH 1920-23, lærer i kjemi fysikk og varekunnskap ved Trondhjems Handelsgymnasium 1922-23.

Owe har blitt omtalt som den moderne margarinens far. Han er mest kjent som pådriver for opprettelsen av Årdal og Sunndal Verk, hvor han også var generaldirektør fra 1947-1964.

32 år gammel fikk Owe Kongens fortjenstmedalje i gull for sin forskning på hermetikkemballasje. Fra 1923-1935 jobbet han ved O. Mustad margarinfabrikk. Fra 1935-1945 var han sjefskjemiker ved AS Margarincentralen. 1945-1946 var han teknisk direktør samme sted. Under og etter krigen arbeidet han også ved Statens Brenselsnevnd og Norsk Brenselimport.

Owe var administrerande direktør og nestleder i styret for A/S Årdal Verk fra starten i 1947 til 1952, da han ble generaldirektør i det utvidede selskapet Årdal og Sunndal Verk (ÅSV). Owe var generaldirektør i ÅSV til 1964/1965.

Alt som student hadde Owe sentrale lederverv i studentorganisasjonar. Owe var formann i Osloavdelingen til Den Norske Ingeniørforening (NIF) fra 1933-1935, og president i NIF i periodene 1937-1941 og 1945-1946. I 1941 ble NIF satt under komissarisk styre, og Owe avsatt som president. Etter det var Owe sentral i å bygge opp en illegal ingeniørorganisasjon, som samarbeidet med motstandsmiljøene i Norge.

Owe var kjent for en «sentralistisk» leiarstil med stor sans for detaljstyring. Owe satt fra 1935 i en rekke offentlege utvalg. Innen næringsliv og utdanning hadde han mange tillitsverv. Owe tilhørte et miljø av industriledere, som inkluderte Jens Bache-Wiig, Alf Ihlen og Rolv Østbye. Dette miljøet var sentrale aktører i utviklingen av norsk industri etter krigen. Blant annet var de sentrale aktører bak satsningen på teknisk-naturvitenskapelig forskning i Norge, gjennom opprettelsen av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, Sentralinstitutt for industriell forskning (SI), og NTHs samarbeidskomité. I tiden 1949-1952 var Owe dessuten leder for Studiplankomiteen for NTH.

Owe var i en periode president i Norsk Kjemisk Selskap, formann i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, og medlem av Statens Energiråd. I 1958 fikk Owe Norsk Hydros pris for fremragende arbeid for industrien. Han var kommandør av St. Olav Orden. Owe har dessuten mottatt den svenske Nordstjerneordenen, Finlands Hvita Ros-orden, æresmedlemskap i NIF.

Aage Willand Owe var formann i styret for Studentersamfundet i Trondhjem våren 1922.

Se også


Kilde

  • 1. Bjørn Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • 2. Harald Ramm Rønneberg. Studenter i Den Gamle Stad. Teknisk Ukeblads forlag 1960
  • 3. Georg Brochmann. Vi fra NTH. De første 10 kull 1910-1919
  • 4. Digitalt Museum

Eksterne lenker