WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aanon Jacobsen Molland

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Aanon Jacobsen Molland, (27.7.1862 i Grimstad- 6.1.1932 i Oslo), officer, var sønn av skibsfører Jacob Jacobsen Molland og 1. hustru Othilde Juliane Amundsen Gift 1) i Kristiania 7.6.18.. med med Julie Petrine Sofie Petersen, f. i Kragerø 24.1. 1862, d i Eidsvoll 19.12.1929, datter av tollbetjent Knud Christian Petersen og Margrethe Christiansen, ekteskapet opløst, gift 2) i Knstiania 6.12.1914 med enkefru Anna Marie Elisabeth Paulsen, f. Lundh, f. i østre Toten 31.5 1867, datter av kunstmaler Thorvald Lundh og Olave Evensdatter.

Molland blev student 1880, sekondløitnant i Infanteriet 1885, premierløitnant 1889, kaptein 1895, var major i Intendanturen og distriktsintendant i 'Trondhjemske Infanteribrigade 1902 - 13 og oberst og generalintendant 1913-27.

Han var således chef for Hærens Intendantur bl a. under verdenskrigen 1914-18. Molland fratrådte som generalintendant i 1927. I 1920 stiftet han Intendanturofficerenes Forening, hvis første formann han var. Under sitt ophold i Kristiansand i årene omkring 1890 var han bestyrer av Kristiansands Telefonselskab og medlem av Norsk Landstelefonforenings bestyrelse. Under sin tjenestetid i Trondheim tok han ivrig del i å bringe byens teater på fote, og her som i Kritiansand var han medlem av teatrets direksjon.


Kilde

  • 1. J.Laurantzon. Norsk biografisk leksikon, bind.., side 306