WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 123

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brøsetvegen 123 sett fra sørvest
Brøsetvegen 123 , gnr 51/28 , ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1925 av 3 toms plank i 1 1/2 etasje.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Olaf Tangen. Etter at Olaf Tangen gikk bort bodde hans datter Ingeborg Olsen og svigersønn i huset iflere år. Deres barn var Per Inge Olsen. Nye eiere har senere bygd om huset, og innkjørselen ble flyttet fra Brøsetvegen til Lillevegen ca 2009.

Det ble også bygd et uthus i 1925. Her oppbevarte huseieren en bensindrevet kappsag som var et klenodium

Brøsetvegen 123. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 123 sett fra sydøst med den nyetablerte innkjøringen fra Lillevegen. I bakgrunnen skimtes uthuset.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk