WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Brøsetvegen 125 , gnr 51/42 , ligger i Brøsetvegen 125Brøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1939 av 3 toms plank i 2 etasjer. Uthus oppført samme år.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Oskar Nordfjærn. Oskar Nordfjærn bodde i 1. etasje, sønnen Bjarne med familie i 2. etasje.

Bjarne Godtfred Nordfjærn (18.06.1924 - 24.08.2001) og Brit (-1956) fikk barna Gunnar (1947-), Einar (26.12.1947- 10.10.1967) og Berit (1951-). Bjarne 2.gang gift med Pauline (07.06.1922 - 03.06.1985).

Gunnar Nordfjærn og familie overtok huset etter hans foreldre.

I 2011 bor Margerete og Kristoffer Solstad , Gunnar Fretheim og Britt Eva Heggheim her. I 2014 er huset fraflyttet. 2 nye boligenheter oppført på nordsiden av eksisterende hus i 2015/2016.

Brøsetvegen 125. Foto: Jan Habberstad

Vi ser Brøsetvegen 125 fra nordvest.

I 2015 er boligen i salg. 1. etasje annonsert for 3,49 mill, 2. etg. 2,79 mill kroner.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk