WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125 E/F

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brøsetvegen 125 E/F sett fra sørøst
Brøsetvegen 125 E/F , gnr 51/71 , ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1956 av tegl som 2 stk vertikaldelt eneboliger. Det er senere påbygd et tilbygg i nr 125-E.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Einar Haugen og familie i E- den vestre del og hans sønn Erling Leo Haugen i F - den østre del

I 2011 bor Mari Follinglo Aasen i 125-E og Lasse Muhle Steen Jensen i 125-F.

Brøsetvegen 125 E/F. Foto: Jan Habberstad

I Lillevegen ligger Brøsetvegen 125-F og E til høyre i bildet. Bilde mot syd.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Jan Habberstad