WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125 G

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brøsetvegen 125 G sett fra Tyholtårnet
Brøsetvegen 125-G , gnr 51/70 , "Vestlund", ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1956 av tegl fra Strinden Teglverk. Et tilbygg mot vest ble ferdig i 1973. Husets loftetasje er innredet som boligareal ca 2007.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Lars Habberstad med familie i 2.etasje.

I 1. etasje bodde Aslaug Selnes og samboer drosjesjåfør Nilsen. Sønnen Kolbjørn Selnes og hans kone flyttet senere til Brøsetvegen 103 . Los Tormod Hansen, (bror av fru Hjørdis Habberstad) og hans kone Gerd Salbuvik Hansen, bodde i 1. etasje. Senere bodde Odd Habberstad og fru Marta Hagseth Habberstad med datteren May-Britt og Rune her i 1. etasje.

I 2010 bor Andreas Hegg, Ørjan Ugedal og Julie Eck-Olsen her.

Brøsetvegen 125G. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 125 G ligger der Lillevegen gjør en 90 graders sving inne på Brøsetflata.

Brøsetvegen 125G. Foto: Jan Habberstad

Bilde av "Vestlund" ca 1960. Bildet er tatt fra sørvest før tilbygget kom. I loftsrommet bodde student Jan Habberstad, kalt "professoren" av nære slektninger.


Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk