WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 127

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brøsetvegen 127 i 2016
Brøsetvegen 127 , gnr 51/19 ,"Stensheim", ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1921 av tømmer og bindingsverk i 2 etasjer. Ombygd i 1948.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Peder Sten (1886-). Han var gift med Sofie Oline (1888-). Barn: Ingrid Johanne (1915-).

I 1939 overtok Edvard Bjørneboe og Olga Bjørnebo huset.

Bjørneboes datter Birgit Skagseth (1928-) og Bjørn Skagseth (1926-2011) overtok huset. De fikk barna Grete (1949-) gift Sjøli, Jarle (30.11.1952-04.07.2004) og Marit (1965-) gift Forr.

Eiendommen ble solgt i 2013 og bygningen ble totalrenovert. I 2015 -2016 pågikk bygging av ny bolig mot Brøsetvegen. Det skal også fortettes ytterligere? med ny bolig på samme tomt mot vest.

Brøsetvegen 127. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 127 sett fra vest før ombyggingen i 2014. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk