WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bygninger med skalltak

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sivilforsvarets anlegg Tempe. Foto: Jan Habberstad 2015
Flere bygninger med skalltak i Trondheim og Strinda ble bygget i slutten av 1950- tallet og på begynnelsen av 1960- tallet. Disse buetakene var en slank takkonstruksjon av armert betong med stiv hovedform med buer eller bølger. Byggeformen ga mulighet for store spennvidder uten søyler, og ble tatt i bruk på flere lagerbygninger og produksjonsbygninger. Imidlertid var løsningen tidkrevende og kostbar å forskale, og takformen ble forlatt i nybygg.

I Trondheim og Strinda ble det i denne perioden bygget ca 10 bygg med skalltak.

I Innherredsveien 107 tegnet arkitekt Herman Krag bensinstasjon og ekspedisjonslokale for Bjarne Wist A/S med denne type tak. Her kom også kafeteriaen Amazon.

Da den nye Bilmekanikerskolen på Lade ble planlagt i Håkon Magnussens vei xx ble denne konstruert og tegnet av arkitektene Herman Krag og P.K.Lund med ialt 11 buer.

Det største prosjektet med skalltak som var planlagt Drosjeeiernes Salgslags garasjeanlegg i Øvre Møllenberg gate 65 i 1958. Men protester fra naboer førte til at bygget ikke ble tillat oppført. Arkitekt var Axel Guldahl jr.

På Leangen i Falkenborgvegen 37 holder Køff Nord as i en bygning med denne konstruksjon.

Okkenhaug Bil holdt til midt inne i boligområdet på Tyholt, Paul Fjermstads vei 26-26B, i det anlegget som Grendahl Auto i sin tid bygget.

Gaula Fabrikker flyttet i 1961 til nyoppførte lokaler i Sorgenfriveien 11. Arkitekt for bygget var Ingemund Dale.

Like ved ligger det gamle Asko-lageret, nå blant annet Tess og Trondheim kommune. På den andre siden av E6 finnes et skalltakbygg med et firkantet tårn i Tempevegen 37. Dette er Sivilforsvarets beredskapslager fra 1959, tegnet av arkitektene Arnstad og Heggenhouen.

Pir I ligger bygninger med skalltak der Nor-Cargo og J.P.Strøm holder til.

Ved Lademoen kirkegård nær jernbanelinjen i Thonning Owesens vei ligger Adresseavisens papirlager oppført med skalltak.

Kilde

  • 1. Ivar Erlend Stav. Bilspor i arkiv og bybilde. Trondhjemske Samlinger 2009
  • 2. Stein Arne Sæther. Da arkitektene tok bølgen. [1]Adresseavisen 7.4.2006