WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Bygninger med skalltak

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sivilforsvarets anlegg Tempe. Foto: Jan Habberstad 2015
Flere bygninger med skalltak i Trondheim og Strinda ble bygget i slutten av 1950- tallet og på begynnelsen av 1960- tallet. Disse buetakene var en slank takkonstruksjon av armert betong med stiv hovedform med buer eller bølger. Byggeformen ga mulighet for store spennvidder uten søyler, og ble tatt i bruk på flere lagerbygninger og produksjonsbygninger. Imidlertid var løsningen tidkrevende og kostbar å forskale, og takformen ble forlatt i nybygg.

I Trondheim og Strinda ble det i denne perioden bygget ca 10 bygg med skalltak.

I Innherredsveien 107 tegnet arkitekt Herman Krag bensinstasjon og ekspedisjonslokale for Bjarne Wist A/S med denne type tak. Her kom også kafeteriaen Amazon.

Da den nye Bilmekanikerskolen på Lade ble planlagt i Håkon Magnussens vei xx ble denne konstruert og tegnet av arkitektene Herman Krag og P.K.Lund med ialt 11 buer.

Det største prosjektet med skalltak som var planlagt Drosjeeiernes Salgslags garasjeanlegg i Øvre Møllenberg gate 65 i 1958. Men protester fra naboer førte til at bygget ikke ble tillat oppført. Arkitekt var Axel Guldahl jr.

På Leangen i Falkenborgvegen 37 holder Køff Nord as i en bygning med denne konstruksjon.

Okkenhaug Bil holdt til midt inne i boligområdet på Tyholt, Paul Fjermstads vei 26-26B, i det anlegget som Grendahl Auto i sin tid bygget.

Gaula Fabrikker flyttet i 1961 til nyoppførte lokaler i Sorgenfriveien 11. Arkitekt for bygget var Ingemund Dale.

Like ved ligger det gamle Asko-lageret, nå blant annet Tess og Trondheim kommune. På den andre siden av E6 finnes et skalltakbygg med et firkantet tårn i Tempevegen 37. Dette er Sivilforsvarets beredskapslager fra 1959, tegnet av arkitektene Arnstad og Heggenhouen.

Pir I ligger bygninger med skalltak der Nor-Cargo og J.P.Strøm holder til.

Ved Lademoen kirkegård nær jernbanelinjen i Thonning Owesens vei ligger Adresseavisens papirlager oppført med skalltak.

Kilde

  • 1. Ivar Erlend Stav. Bilspor i arkiv og bybilde. Trondhjemske Samlinger 2009
  • 2. Stein Arne Sæther. Da arkitektene tok bølgen. [1]Adresseavisen 7.4.2006