WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Egil Einarsen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Egil Einarsen (født 19.8.1901 i Botne-) sønn av stasjonsm. Einar Mikael Einarsen (1879-) og Laurentse B. Olsen (1880-). Gift 1929 Ingerid Bydal, f. 7. mai 1899, dtr. av sokneprest Hans Rudolf Bydal (1860-1940), Borge og Gunhild Bentzen ( 1868- 1936).

Egil Einarsen ble utdannet B.ing. NTH 1926. Ass. NTH 1927- 32, bestyrer Småindustrikontoret, Trondheim 1929-34, sekr. Statens teknol. inst. 1934-35, avd.leder, o.ing. STI 1935- 45, kst. dir. Oslo fag-og forskoler 1945 - 47, rektor Statens yrkeslærerskole 1947- 54, rektor Oslo tekniske skole fra 1954. Red.sekr. 1927, red. 1928, forr.fører 1929- 34 Under Dusken, sekr. Oslo form.sk. industrikom. 1935- 41 og 1945- 49, lærer NKS 1939 - 52, red. Bygg- og Tømmermesteren 1937- 43 og 1945- 49, foreleser Norges kom. og sosialskole og Kom.skolen i Oslo 1950- 55, sekr. NIF Trondheim Avdeling 1930- 32, nestform. Polytekn. Forening Trondheim 1933-34, sensor NTH fra 1949, form. i Bransjerådet for konfeksjonsind. i Norge fra 1952, styremedl. P.F.s rasj.gr. 1950- 53, nestform. dept. Karaktersystemkom. 1950- 54, medl. Bærum herredsstyre 1952- 56, styremedl. Bærum ELverk 1952- 60 og Asker og Bærum kraftselskap 1955- 60, medl. Håndverkslovkom. 1957, medl. Forsøksrådet for skoleverket 1958, medl. plan og byggekom. OTS 1952.

Utg.: Hvad vi importerer 1934, Verdenskrisen og det daglige brød 1934, Grunnlag i Kalkulasjon 1937, Personalet som aktive medarbeidere 1944, Rasjonaliseringsspørsmålet 1946, Rasjonaliseringen og helsa 1949, Mennesket og arbeidet 1954, Mennesket og produktiviteten 1954.

Kilde

  • Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • Trondheimsbasen 2014
  • Hvem er hvem 1950