WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Innherredsveien

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Innherredsveien 1902
ved Strandveien
Innherredsveien er meget gammel og har fått navn etter området Innherred. Veien starter i Trondheim ved Bakke bru.

I 1858-59 ble den omlagt over Gevingåsen og vegbredden ble 6 alen. Strekningen Trondheim-Hommelvik ble bygd om i 1881-82 med kjørebredde 4 meter. Fra bygrensa mellom Strinda og Trondheim fulgte den Rønningsbakken til Strindheim skole, men på denne strekningen ble ny trase bygget i 1898-1900, noe nord for den gamle traseen. Mellom Strindheim og Være ble Innherredsveien lagt om i 1939 slik at hele strekningen ble liggende på sydsiden av jernbanen. Kjørebanen ble 6 meter og det ble lagt asfalt.

Innherredsveien var en del av Riksvei 50 til systemet med Europaveger kom - og vegnummeret ble E6.

Vegstrekningen Strindheim - Bromstad kom for øvrig i perioden 1895- 1901.

Her ser vi et parti fra Innherredsveien i Hommelvik. Bilde hentet fra Malvik bygdebok bind IV. Utgitt av Malvik kommune 1993

Innherredsveien gjennom Hommelvik


Innherredsveien gjennom Hommelvik

Kartet viser den historiske utviklingen av vegtreseer mellom Hommelvik og Hell.

Kilder

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Malvik bygdebok bind IV. Utgitt av Malvik kommune 1993
  • 4. Trønderveven 2009. Sør-Trøndelag historielag og Trøndelag Folkemuseum

Se også

  • Paul Leister Hagen. Gamle Riksvei 50 gjennom Malvik i mellomkrigstiden. Årbok Malvik historielag 2016