WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Just Hansen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Just Hansen
Kjøpmand Just Hansen (1732 i Faaborg, Fyn- 22.6.1802 i Trondhjem). Gift 18.9.1773 med Bolette Christine Arnet (1.11.1752-21.3.1845). 4 barn: Hans Justus Hansen (1776, døpt i Vår frue kirke 1. desember), Christine Elisabeth Hansen (11.8.1775-1848 i Jevnaker), Peter Arnet Hansen.

Just Hansen tilhørte en slekt som i en rekke eldre ledd teller prester, vidt forgrenet i den gamle danske geistelighet. Etter noen år i Trondhjem som handelsbetjent, etablerte Just Hansen selvstendig forretningsvirksomhet og ble en av Trondhjems ledende kjøpmenn, sjef for byens ridende "chor" eller Borgergarden som det senere het.

Han var også sjef for byens "Ridende Chor" eller borgergarden som det het senere. I Trondhjems Adressecontoirs efterretninger for 30 juli 1773 omtales stattholderen prins Carl av Hessen med gemalinnes besøk i Trondhjem samme sommer: " Omtrendt 1 1/2 firedels mil utenfor byen ble fyrsteparet imottagne av et Chor, bestående av 13ten unge kjøpmenn til hest, der ble anført av kjøpmann Just Hansen, hvilke alle var iførte røde klæder og grønne silkevester med brede gullgaloner på samme og hattene, alt til dette opptog bekostet, hvis heste, som alle var av brun couleur, vare utsirede med silkebånd samt grønne chabrakker med Prinsessens og prinsens høye navn, havende for seg en trompetblåser, som red på en grå hest og iført samme uniform, hvilke red for det høye herskaps vogn under ledsagelse av de herrer generalmajorer von der Osten og von Krogh, som red på sidene av høystsamme til det for dem bestemte logi i Hr Conferentz-Raad Møllmanns gård på torvet.....

Imens skydningen gikk for seg, forføyet det forommeldte chor seg fra torvet, men da samme var tilende, innfant seg igjen en parade, da det behaget prinsen å gå ut til dem og tilkjennegi sitt velbehag. Da foromeldte ceremonier var tilende, gav sjefen for det ridende chor, hr Just Hansen, i underdanigst respekt av det ankomne høye herskap, et ball i hans hus, hvortil såvel chorets medlemmer som de 4 stads-capitainer med flere samt endel av stadens jomfruer dagen forut var invitert, og spm varede til klokken 8 om morgenen, da selskapet glade og fornøyede forføyede seg hjem"

Familiens bygård lå i Strandgaten 31, bebyggelsen på eiendommen brente ned under bybrannen i 1841. Firmaet hadde 2 brygger, en i Kjøpmannsgaten 87-gml nærmest Tollboden, og og den andre i Fjordgaten.

Peter Arnet Hansen ble i 1798 ansvarlig kompanjong sammen med faren, under firma Just Hansen & Søn. I de økonomisk vanskelige tidene i 1820- og 1830-årene led firmaet betydelige tap, et av firmaets skip forliste og en brygge med fullt varelager brente ned.

Kilde

  • 1. Olaus Schmidt. Gammel Trondhjemmers erindringer.