WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Forskjell mellom versjoner av «Køff Nord as»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
 
Linje 40: Linje 40:
  
  
[[Kategori:Bedrift]][[Kategori:Leangen]][[Kategori:Falkenborgvegen]]
+
[[Kategori:Bedrift]][[Kategori:Leangen]]
 
[[Kategori:1950]]
 
[[Kategori:1950]]
 
[[Kategori:1960]][[Kategori:1986]]
 
[[Kategori:1960]][[Kategori:1986]]

Nåværende revisjon fra 10. okt. 2019 kl. 15:32

Køffs lager. Foto: FW. UBiT
Køffs lager 1969. Foto:
Køffs lagerbygning i 2019
Køffs styre 1975
Køff Nord AS, som stod for Kjøpmennenes Økonomiske Felles Foretagende, NORD AS var eid av private kjøpmenn.

Køff Nord AS var et dagligvare engrosselskap i Falkenborgvegen 32 med hovedkontor i Trondheim,og har i 1994 distribusjonssentraler på følgende steder: Trondheim, Kristiansund, Namsos, Mosjøen, Bodø, Harstad og Tromsø.

KØFF NORD AS ble etablert i 1950, ved at lokale kjøpmenn i samarbeide med KØFF A/L kjøpte engrosfirmaet B.J. Brodersen A/S i Trondheim. Dette firmaet hadde drevet kolonial engrosvirksomhet helt fra 1901. Det var også dette firmaet som i 1906 lanserte «Krone Kaffe» i forbindelse med Kong Haakons kroning i Nidarosdomen dette året.

Fra 1950 utviklet firmaet seg raskt. Den første tiden med etablering av en rekke kommisjonærer fra Møre til Finnmark. I 1953 overlot KØFF NORD AS (B.l. Brodersen) sine lager i Tromsø og Finnmark til A/L Håko som dette år gikk inn i KØFF A/L. I 1960 ble det bygget nytt sentrallager med hovedkontor i Trondheim som på dette tidspunkt var et av de første og største ett plans pallelager i Norge.

Fra 1970 til ca. 1980 ble det bygget en rekke nye moderne lagerbygg i henholdsvis Kristiansund, Namsos, Sandnessjøen, Mosjøen og i Gravdal i Lofoten, dessuten ble anleggene i Trondheim og Bodø betydelig utvidet med tilbygg.

I 1986 kjøpte KØFF NORD AS engrosfirmaet FIGRO Vareforsyning A/S i Trondheim. I 1991 overtok KØFF NORD AS samtlige aksjer i KØFF HÅKO AS og fusjonerte dette selskapet inn i KØFF NORD AS. Dermed ble Troms og Finnmark igjen en del av KØFF NORD's område, og aktivitetsområdet er i 1994 fra Romsdalsfjorden i sør til Kirkenes i nord.

I august 1992 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom KØFF NORD AS og Hakon-gruppen AS. Avtalen forutsatte at det ble gjennomført en rettet emisjon mot Hakon-gruppen AS slik at Hakon oppnådde en eierposisjon i KØFF NORD AS på 40% av den samlede aksjekapitalen i selskapet. Gjennom avtalen med Hakon er ønsket om å etablere et langsiktig nært og godt samarbeide ivaretatt. Det er lagt et grunnlag for å skape gjensidig forståelse for oppbyggingen av en fremtidig effektiv og rasjonell fullintegrert detalj- og engros virksomhet.

KØFF NORD AS har sitt hovedkontor og sentrallager i Trondheim. Firmaets omsetning fra en start på 5 millioner i 1950 var økt til netto 1.250 millioner i 1993.

Mingo sitt lager i Thonning Owesens gt 37 ligger her

I september 2009 ser vi det opprinnelige FIGRO-lageret som nå heter MinGo.


Historien ovenfor var skrevet til 100-års jubileet til Trondheim Kjøpmannsforening i 1994. Hvordan gikk det så med KØFF siden?

Jo, Hakon-gruppen overtok. I Norge eier og driver konsernet flere dagligvarekjeder, som Rimi, ICA Sparmat, Maxi, Ica, med over 1100 butikker.

17.03.2004 Etter at KØFF Nord og deretter fm Øst innledet samarbeide med Hakon-Grupppen er det klart at dette samarbeid vil utvides til å omfatte hele KØFF Detalj. Avtalen er avhengig av godkjennelse fra Generalforsamlingen i KØFF Detalj.

Hakon-Gruppen blir den klart største kjeden med en markedandel på 33 prosent. Deretter kommer Norgesdetalj med 28,5 prosent, Forbrukersamvirket med 24 prosent og Reitangruppen med 11,5 prosent.

Koff logo-red.jpg


Kilder

  • 1. Trondheim Kjøpmannsforening 1894-1994
  • 2. Trondheim Byleksikon