WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Køff Nord as

Fra WikiStrinda
Revisjon per 10. okt. 2019 kl. 13:32 av Jan H (diskusjon | bidrag)

Hopp til: Navigasjon, søk
Køffs lager. Foto: FW. UBiT
Køffs lager 1969. Foto:
Køffs lagerbygning i 2019
Køffs styre 1975
Køff Nord AS, som stod for Kjøpmennenes Økonomiske Felles Foretagende, NORD AS var eid av private kjøpmenn.

Køff Nord AS var et dagligvare engrosselskap i Falkenborgvegen 32 med hovedkontor i Trondheim,og har i 1994 distribusjonssentraler på følgende steder: Trondheim, Kristiansund, Namsos, Mosjøen, Bodø, Harstad og Tromsø.

KØFF NORD AS ble etablert i 1950, ved at lokale kjøpmenn i samarbeide med KØFF A/L kjøpte engrosfirmaet B.J. Brodersen A/S i Trondheim. Dette firmaet hadde drevet kolonial engrosvirksomhet helt fra 1901. Det var også dette firmaet som i 1906 lanserte «Krone Kaffe» i forbindelse med Kong Haakons kroning i Nidarosdomen dette året.

Fra 1950 utviklet firmaet seg raskt. Den første tiden med etablering av en rekke kommisjonærer fra Møre til Finnmark. I 1953 overlot KØFF NORD AS (B.l. Brodersen) sine lager i Tromsø og Finnmark til A/L Håko som dette år gikk inn i KØFF A/L. I 1960 ble det bygget nytt sentrallager med hovedkontor i Trondheim som på dette tidspunkt var et av de første og største ett plans pallelager i Norge.

Fra 1970 til ca. 1980 ble det bygget en rekke nye moderne lagerbygg i henholdsvis Kristiansund, Namsos, Sandnessjøen, Mosjøen og i Gravdal i Lofoten, dessuten ble anleggene i Trondheim og Bodø betydelig utvidet med tilbygg.

I 1986 kjøpte KØFF NORD AS engrosfirmaet FIGRO Vareforsyning A/S i Trondheim. I 1991 overtok KØFF NORD AS samtlige aksjer i KØFF HÅKO AS og fusjonerte dette selskapet inn i KØFF NORD AS. Dermed ble Troms og Finnmark igjen en del av KØFF NORD's område, og aktivitetsområdet er i 1994 fra Romsdalsfjorden i sør til Kirkenes i nord.

I august 1992 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom KØFF NORD AS og Hakon-gruppen AS. Avtalen forutsatte at det ble gjennomført en rettet emisjon mot Hakon-gruppen AS slik at Hakon oppnådde en eierposisjon i KØFF NORD AS på 40% av den samlede aksjekapitalen i selskapet. Gjennom avtalen med Hakon er ønsket om å etablere et langsiktig nært og godt samarbeide ivaretatt. Det er lagt et grunnlag for å skape gjensidig forståelse for oppbyggingen av en fremtidig effektiv og rasjonell fullintegrert detalj- og engros virksomhet.

KØFF NORD AS har sitt hovedkontor og sentrallager i Trondheim. Firmaets omsetning fra en start på 5 millioner i 1950 var økt til netto 1.250 millioner i 1993.

Mingo sitt lager i Thonning Owesens gt 37 ligger her

I september 2009 ser vi det opprinnelige FIGRO-lageret som nå heter MinGo.


Historien ovenfor var skrevet til 100-års jubileet til Trondheim Kjøpmannsforening i 1994. Hvordan gikk det så med KØFF siden?

Jo, Hakon-gruppen overtok. I Norge eier og driver konsernet flere dagligvarekjeder, som Rimi, ICA Sparmat, Maxi, Ica, med over 1100 butikker.

17.03.2004 Etter at KØFF Nord og deretter fm Øst innledet samarbeide med Hakon-Grupppen er det klart at dette samarbeid vil utvides til å omfatte hele KØFF Detalj. Avtalen er avhengig av godkjennelse fra Generalforsamlingen i KØFF Detalj.

Hakon-Gruppen blir den klart største kjeden med en markedandel på 33 prosent. Deretter kommer Norgesdetalj med 28,5 prosent, Forbrukersamvirket med 24 prosent og Reitangruppen med 11,5 prosent.

Koff logo-red.jpg


Kilder

  • 1. Trondheim Kjøpmannsforening 1894-1994
  • 2. Trondheim Byleksikon