WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lademoen kirkegård

Fra WikiStrinda
Revisjon per 4. jan. 2022 kl. 15:44 av Sture (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Lademoen kirkegård 2014. Foto Jan Habberstad
Lademoen kapell ligger i det nordvestre hjørnet av kirkegården. Foto: Jan Habberstad

Lademoen kirkegård i Thomas von Westens gate ble innviet 1902 som kirkegård for de østlige bydeler og avløste etter hvert den eldre Eli kirkegård. Kirkegården ble anlagt på ekserserplassen Gardemoen, som var overtatt av kommunen i 1899. Kirkegården er senere utvidet med arealer fra eiendommene Engstykket og Katrinelyst. Den omfatter et areal på ca 100 dekar og rommer 11000 kistegraver og 4000 urnegraver.

Kirkegården betjener Bakklandet, Lade og Lademoen sogn. På kirkegården ligger Lademoen kapell med Lademoen krematorium. I det sørvestre hjørnet ligger Det Mosaiske Trossamfunns gravplass, med et Minnesmerke over jøder drept i den 2. verdenskrig, utført av den dansk-tyske kunstneren Harald Isenstein (1898-1980)[1]. Minnesmerket ble avduket 13. oktober 1947.

På kirkegårdens sørøstre del ligger en sovjetisk og en joguslavisk krigskirkegård. Den sistnevnte rommer 14 graver. Her finnes også den ukjente soldats grav.

Lademoen kirkegård. Foto: Jan Habberstad

111 sovjetiske borgere hviler her på den sovjetiske minnelunden.

Lademoen kirkegård. Foto: Jan Habberstad

I alt 41 navn er å finne på denne platen. I tillegg ligger 70 personer med ukjent navn i en fellesgrav.

Lademoen kirkegård. Foto: Jan Habberstad

Det mosaiske trossamfunn har reist dette minnesmerket over jøder i Trondheim som døde under 2. verdenskrig. 66 navn på denne side av monumentet.

Lademoen kirkegård. Foto: Jan Habberstad

På denne siden av minnestøtten er det 65 navn. Minnestøttene ble reist 13. oktober 1947.

Falne tyske soldater lå tidligere begravd her, men er flyttet til Havstein krigskirkegård.

Se også


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon