WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Magnar Skaret

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Magnar Skaret

Magnar Skaret (1946 i Strinda-) er oppvokst nær KirkvollMoholt.

Magnar Skaret var forfatter av boka «Fra varde til SMS» , som er utgitt av Norsk Politihistorisk Selskap i 2009. I 2017 er han forfatter av boka «POLITIETS VÅPEN - Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen».

Kirkvold ligger til høyre for og bak Strinda kirke

Magnar Skaret gjennomførte Befalsskolen for infanteriet i 1965/66, og deltok i en rekke fag-og lederkurs i både politiet og Forsvaret. Han har også hatt sitt virke i Heimevernet hvor han i 2002 gikk av med majors grad etter 38 år, 15 år som avsnittssjef.

Magnar Skaret begynte i politiet i 1967 han gikk i 2006 av med pensjon som politioverbetjent / stabssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Han var deretter fra 2007-2016 i 80% stilling i Statens Naturoppsyn - SNO.

Etter en kortperiode ved Trondheim politikammer, tjenestegjorde han i hovedsak ved Uttrøndelag politikammer. Etter politireform 2000 tjenestegjorde han fra 2001 ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Hans virke har vært allsidig innen etterforskning, trafikk, redningstjeneste og beredskapsrelaterte oppgaver.

Under den omstridte Alta-utbyggingen deltok han i planleggingen av politiets innsats i perioden 1979-82,og var i aksjonsfasen sambandssjef.I perioden 1983-1984 tjenestegjorde han i FN-styrken som kaptein og sjef for Chebaa-group i UNIFIL, Libanon.

I perioden 1985-87 var Magnar Skaret tilknyttet Politiavdelingen i Justisdepartementet og arbeidet med planlegging, etablering og opplæring av Utrykkingsenhetene (UEH) på landsplan.

I perioden 1989-94 var han engsajert i Justisdepartementets OL-stab, og under gjennomføringen av OL var han sambandssjef. Fra 1997-2001 var Magnar Skaret seksjonsleder/ stabssjef ved Uttrøndelag politidistrikt, og fra 2002 til 2006 var han seksjonsleder for strategisk planlegging og koordinering, og stabssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Magnar Skaret har vært formann i Foreningen Agdene Fyr siden 1992, medlem i Norsk Våpenhistorisk Selskap iden 1973. Styremedlem ved Justismuseet (tidligere Norsk rettsmuseum) fra 2008. Fra 2007 medlem av Norsk Politihistorisk Selskap og fra 2011 selskapets formann.

Magnar Skaret har fått en rekke utmerkelser, fra Forsvarssjefen er han tildelt «Heimevernets fortjenestemedalje», og fra Politidirektøren «Politimedaljen med laubærgren» for fortjenestefull virke for politiets beredskap.

Magnar Skaret er meget hitorisk interessert. Kystkultur og gamle Åfjordsbåter står hans hjerte nær.

Se også

Kilde

  • 1. Norsk Politihistorisk selskap


Eksterne lenker