WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nidarø

Fra WikiStrinda
Revisjon per 10. des. 2017 kl. 11:37 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nidarø
Nidarø 2017. foto: Jan Habberstad

Nidarø matr.nr. 29, løpenr. 261, er utskilt av Elgeseter eller visstnok det fra Elgeseter utskilte bruk Elisefryd. Som første eier av Nidarø nevnes apoteker Achermann, som fikk skjøte på eiendommen i 1801, og betalte 2388 riksdaler for den.

I 1816 blev forvalter Peter Fredrik Suhm Ville, politimester Mons Lie's svigersønn, eier av Nidarø og solgte 1831 eiendommen til enkemadame Anne Bergitte Dahl, enke efter kjøpmann Christopher Dahl, for 2400 spesidaler. Hun blev senere gift med kjøpmann Ole Andreas Krogness, som derved blev eier av Nidarø.

Nidarø gikk i 1863 over fra Strinda herred til byen. Etter Krogness overtok handelsmann Jens Moe stedet. Deretter vognmann N. Bjerkan. Bjerkan eide også naboeiendommen Rosenlund. Det ble fradelt flere parseller og i 1894 ble en parsell på 65 da solgt til Thomas Angells stiftelser som anla Nidarø Sagbruk her. Stiftelsen overtok resten av gården og benyttet bygningene som bolig for de ansatte. Sagbruket ble nedlagt i 1928 og eiendommen ble i 1930 overdratt til Trondheim kommune.

Trøndelagsutstillingen 1930 ble arrangert her i 1930.

Tyskerne bygde under 2. verdenskrig en stor forlegning her med et utendørs svømmeanlegg. Den tyske marines bilanlegg på Nidarø ble etablert her. Brakkene ble senere benyttet av Tronheim kommune til undervisning til ut på 1960-tallet. Bilmekanikerskolen på Lade og Kunstskolen hadde lokaler her.

I 1947 varslet grunneieren Thomas Angells Stiftelser at store deler av området skulle gis i gave til Trondheim kommune, dette under forutsetning av at området ble ryddet og tatt i bruk som folkepark og utstillingsområde. Men dette skjedde ikke. Kommunen annulerte gaven og eksproprierte området.

Fra 1962 ble Nidarøhallen bygget med flere idrettsanlegg tilknyttet.


Kart Nidarø

Kart over Nidarø fra 1909


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Adresseavisen 11.3.2017

Se også