WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nygaten 22

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nygata 22 i 1978. Foto: Trondheim Byarkiv
Nygata 24 - 22B (gul brygge midt i bildet)- 22A (grønn brygge midt i bildet) -18-16. Foto: Jan Habberstad 2014

Nygaten 22A og 22B

Kjøpmann Christian N. H. Bredahl kjøpte 23/8 1821 gård her, og oppførte også en brygge. 12/9 1828 kjøpte Ole Næss husene. Kjøpmann Johannes Barstad kjøpte husene 27/ 8 1844, og ervervet grunnen 4/5 1859 fra enkefru Bruns dødsbo.25/2 1896 gikk eiendommen over til hans arvinger, som 7 /l 1899 solgte den til Joh. Stølan og Edvard Kvarm for kr. 25.000. 29/ 4 1903 kjøpte Anton Høe den på auksjon for 20.000, og 19/ 5 1910 kjøpte L. O. Hegstad den for kr. 29.000. Han solgte den igjen 22/ 9 1913 til Johan Eide for 40,000, og 24/6 1916 kjøpte Sigurd Strøm eiendommen av Joh. Eide & Co.s konkursbo for kr. 48.000. I juni 1916 ble den også overtatt av A. Harang AS for ikke mindre enn 65.000, og 26/ l 1938 gikk eiendommett over til enkefru Othilie Harang. Hennes dødsbo solgte den 22/ 3 1941 til fru Agnes Harang for 41.000, og for samme sum ble den 15/ 7 1942 overdratt til A. Harang A/S, som 1/9 1946 solgte den til Aktietrykkeriet ( se nr. 2O )

Brygga 22A er grønnmalt i 2014, 22B gulmalt. Begge brygger er boligsameier.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim Byarkiv på Flickr

Eksterne lenker