WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda den gang da - komplett oversikt

Fra WikiStrinda
Revisjon per 24. nov. 2022 kl. 19:01 av Sture (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Artikler i årbøkene kan kopieres fritt og videreformidles til andre. En forutsetning er at navn på utgiver (Strinda historielag), årbokas årstall og forfatter(e) oppgis. Det må ikke foretas endringer i artiklene. Det er ikke tillatt å skanne eller kopiere bilder i bøkene for bruk i andre sammenhenger.

Oversikt

  • I kolonnen Artikkelnavn finner du oversikt over alle artiklene i årbøkene våre. Ser du en liten pil etter artikkelnavnet, betyr det at hele artikkelen kan lastes ned og leses ved å trykke på artikkelnavnet.
  • I kolonnen Årbok kommer du direkte til bestilling av den aktuelle Årboka.
  • I kolonnen Innhold finner du en link til en kort beskrivelse av artikkelen og kopi av artikkelens første side.
  • I kolonnen Forfatter kommer du til en biografi over forfatteren(e) av artikkelen.

Hvordan søker i forskjellige plattformer:

- I Windows, Linux og Chrome OS: Trykk på tastene <ctrl> og f.
- På IPad: Øverst på siden: Trykk på tastene ... scroll ned til teksten "Finn på siden" og trykk på denne.
- For alle plattformer: Du kan nå søke på teksten på denne siden eller deler av tekst ved at du skriver inn i boksen som nå kommer frem. Da kan du flytte deg opp og ned med piltastene i boksen!
- Sortering av kolonnene:  Alle kolonnene i tabellene kan sorteres med pilene som står ved siden av navnet til kolonnen. Det er 3 sorteringsformer: stigende, synkende og tilbake til utgangspunktet.

Innholdsoversikt for hvert år finner du her:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Årbøker du kan lese direkte i sin helhet fra Nationalbiblioteket, eller laste ned som pdf-fil.

De tre siste årgangene, 2019, 2020 og 2021 er ikke nedlastbar før de er 3 år gamle.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Artikkeloversikten

Artikkelnavn Årbok Innhold Forfatter
Årboka 2022
Charlottenlund kirke – fra drøm til virkelighet 2022 I2022 Jonsson, T.
«Bryggen» på Ringve 2022 I2022 Lande, R. E.
Fabrikken i Ringvebukta og «Sponhuset» 2022 I2022 Vik, K. L.
Fiskerhytten - fra arbeiderbolig til sommersted 2022 I2022 Jondell, E.
De farlige sinnssyke og asylene på Strinda og i Trondheim 2022 I2022 Sivertsen, I.
Valsetbakken i 201 år 2022 I2022 Glimstad A.
Omstreifermisjonens «barneredning» og Strinda vergeråd 2022 I2022 Tranøy, J.
Strindinger i stein 2022 I2022 Mehus, P.
Et lik til besvær 2022 I2022 Imsen, S.
Strinda i NTNU Universitetsbibliotekets bildesamling 2022 I2022 Vik, K. L.
Bergheim Amfi 20 år i 2022 2022 I2022 Sæther, T.
Årboka 2021
Til Strinden! 2021 I2021 Mehus, P.
Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer 2021 I2021 Stenvik, E.
Hver gang når... Intervju med Knut Lambrigt Vik 2021 I2021 Mehus, P.
Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969 2021 I2021 Breida J. P.
Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet ​ 2021 I2021 Glimstad, A.
Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie 2021 I2021 Mehus, P.
Fra Trondhjem til gulfeberlasarettet i Rio i 1890 ​ 2021 I2021 Tøsdal, E. B.
2. Strinda speidergruppe. Vennskap og personlig utvikling for barn og ungdom i 70 år ​ 2021 I2021 Melkstavik, J.
Hva har «Strinda» vært? 2021 I2021 Imsen, S.
Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015 2021 I2021 Sivertsen, I.
Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59 2021 I2021 Mehus, P.
Jan Habberstad forteller 2021 I2021 Habberstad, J. Å.
Strinda historielags jubileumsfeiring– en bildekavalkade 2021 I2021
Årboka 2020
Hvor ble det av Strinda? 2020 I2020 Stenvik, E.
«Det store hamskiftet» - nye slekter i Strinda 2020 I2020 Stenvik, Ø.
Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov 2020 I2020 Imsen, S.
Familien Hestmann under krigen 2020 I2020 Stav, I. E.
«Veiskillet» - Storstua på Moholt 1896-1939 2020 I2020 Breida J. P.
Kvilhaugen gård gjennom 200 år 2020 I2020 Olsø, H. H.
Kvartsittuttak på Blussuvol 2020 I2020 Olsen, A. M.
Strindamarka Vel - vårt bidrag til nærområdet 2020 I2020 Norheim H. og Hagset, H.
Skole i hundre 2020 I2020 Mehus, P.
Minneord over Kari Grendahl Auran 2020 I2020 Habberstad, J. Å.
Årboka 2019
Jogjerdet hyttegrend i Røstadbakken - kortreist hytteliv gjennom 100 år 2019 I2019 Holen, C. og Frengstad, B.
Sjømenns Aldershjem på Lade - hjem og hvile for sjøfolk 2019 I2019 Wahl-Olsen, S.
Gjensyn med speiderhytta i Estenstadmarka 2019 I2019 Hernes, T.
Mannskoret Nøkken - "Et stort pluss for bygda" 2019 I2019 Berre, T.
Pianist Sandberg - "musikklærer i Trondhjem i halvhundrede aar" 2019 I2019 Vik, R. T.
Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år 2019 I2019 Sivertsen, I.
Maratonløperen Viktor Olsen, CSK - en av Strindas store idrettsmenn 2019 I2019 Glimstad, A.
Elev på Åsvang skole under krigen 2019 I2019 Selvik, A. E.
Barndomsminner fra Lade i krigsårene 2019 I2019 Nissen, A. L.
Da kolonialgrossistene flytta fra brygga til Strinda - strukturendringer og sjåførminner 2019 I2019 Stav, I. E.
Strinda i Schrøderarkivet 2019 I2019 Vik, K. L.
Årboka 2018
General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718 2018 I2018 Solem, K.
Trondheim flyklubbs gylne år - med Lade flyplass som base 1947-1965 2018 I2018 Rønne, J. P. og Berge, K.
En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19 2018 I2018 Mehus, P.
Strindas høgre skole 1934 - 1956 2018 I2018 Sivertsen, I.
Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor 2018 I2018 Sivertsen, I.
Fra Charlottenlund til Kvitsjøen. Historien om Kong Raud 2018 I2018 Breida J. P.
Lilleby smelteverk 2018 I2018 Aarhaug T. A.
Strøm til Strinda 2018 I2018 Stav, I. E.
Postkortbilder fra Strinda 2018 I2018 Vik, K. L.
Årboka 2017
Hovedbygningen på Ringve Museum – nye oppdagelser etter brannen 2017 I2017 Melhus, L. E. B.
Anton Julius Sand – en lege uten grenser 2017 I2017 Breida J. P.
Fra Samfundsbladet 1860: En sommerdag på landet 2017 Samfundsbladet 1860
Kappgang på Strinda på 1960-tallet – og litt om annen idrettsaktivitet 2017 I2017 Hofnes, R. og Dahl, T.
Henrik Mathiesen. Familien Mathiesen på Loholt Søndre. Barndom på Strinda 2017 I2017 Løchen, S.
Sigfred Holthe, smalfilmer og turner 2017 I2017 Holte, J.
«Diana» og «Kvik» fra Charlottenlund – og deres eier Halvor Iversen 2017 I2017 Olsen, A.R.
Kampen for å bevare trehusdelen av Midtbyen og Bakklandet på 1970-tallet 2017 I2017 Grankvist, R.
Strinda sett fra lufta 1950 – 1960 2017 I2017 Vik, K. L.
Årboka 2016
Bakke kloster og Elgeseter kloster 2016 I2016 Kvistedal, R.
Stavne - Leangenbanen bygges 2016 I2016 Hansen, H.
Solbakken skole 150 år. 2016 I2016 Glimstad, A.
Fortellingen om Trondsletten. 2016 I2016 Ulset, E. og Fagerberg, E.
Otto Hogstad - krigsfange. Fange nr 9709-Steinkjersannan, fange nr 1530-Falstad, fange nr 10889-Grini 2016 I2016 Hogstad, O.
DORA`s grå ulver 2016 I2016 Sivertsen, I.
John Sagens historie 2016 I2016 Sivertsen, I.
Estenstadmarka - en skog med stabilt fuglesamfunn 2016 I2016 Hogstad, O.
Strinda historielag 20 år 2016 I2016 Soelm, S.
Strinda historielag 20 år - noen ord fra lederen 2016 I2016 Habberstad, J. Å.
Artikler i Strinda den gang da 2001-2016 2016
Årboka 2015
Drømmen om «Jonsvandsbanen» Friluftsliv og samferdsel i Strinda 1900 - 1920 2015 I2015 Breida J. P.
Lillegården - og en reise gjennom tidene 2015 I2015 Aagaard, A. C. D. og
Aagaard, S. M. D.
Biologisk mangfold på Lillegården, en "hukommelseholme" 2015 I2015 Aagaard, K. og
Aagaard, S. M. D.
Granåsen - en storgård i fordums prakt 2015 I2015 Paulsen, J.
Bygging og bruk av ubåtbasen Dora på Nyhavna fra krigen til i dag 2015 I2015 Grine, K. E.
Minner fra krigsårene 1940 - 1945 2015 I2015 Solem, S.
Den gamle gartneribygningen på Smedstua 2015 I2015 Kristiansen, M. S.
Åsvang og Eberg Skolekorps 70 år 1945 – 2015 2015 I2015 Langlo, A. og Baadsvik, T.
Tidligere tiders uttak av kalk og malm i Estenstadmarka 2015 I2015 Broch, E. og Hogstad, O.
Årboka 2014
«General Schmettows dagbok 1814» Et tilbakeblikk med lokale glimt fra grunnlovsåret 2014 I2014 Breida J. P.
Første demokratiske valg i Strinda En nasjonal begivenhet i Lade kirke for 200 år siden 2014 I2014 Breida J. P.
Rosendal - kulturens tempel 2014 I2014 Nordstrand, J.
Trondhjems Aktieteglværk på Bakklandet – og leire fra Strinda 2014 I2014 Isachsen, H.
Oppvekst på Brøset Hageby på 1950-tallet 2014 I2014 Se artikkelen
A/S Gaula Fabrikker 2014 I2014 Kvistedal, R. og Løfsnæs, M.
Byutvidelsene i 1847 og 1864 - og litt om fire eiendommer som ble byeiendommer 2014 I2014 Skjervold, K.
Strinda – fra bygd til by 2014 I2014 Solem, S.
Berg Prestegård 2014 I2014 Flood, L. H.
Mer om Nikolai Ivanovitsj Sokolov - krigsfange i Strinda 2014 I2014 Røstad, P. O.
Årboka 2013
Rotvoll i Grevens tid 2013 I2013 Breida J. P.
I Grevens spor. Botaniske vandringer i Rotvollparken 2013 I2013 Breida J. P.
Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld 1793 2013 I2013 Breida J. P.
Leik og oppvekst på Lade i årene 1930 - 1950 2013 I2013 Dugstad, B. S.
Hvor ble det av dem? Om gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade 2013 I2013 Lande, R. E.
100 år i 2013. Møte med Ingrid Løberg. Glimt fra Strinda i 1913 2013 I2013 Vik, R. T.
Jonsvannsruta 1920 - 1950 2013 I2013 Stav, I. E.
Nikolay Ivanovitch Sokolov - krigsfange i Strinda 2013 I2013 Øverland, P.
Hageplanter i Trondheim og Strinda anno 1768 2013 I2013 Solem, T.
Biskop Gunnerus og den botaniske hagen hans på Berg 2013 I2013 Solem, T. og Lande, R.
Årboka 2012
Kva område var Strinda? 2012 I2012 Bjørkvik, H.
Nidar 100 år 2012 I2012 Krogshus, K.
Småskolejenter på Strindheim skole fra 1957 2012 I2012 Tøsdal, E. B.
Ullstrømper til Afrika: Glimt fra misjonens barndom i Strinda 2012 I2012 Breida J. P.
Fra Marienberg sportsklubb til Strindheim idrettslag 2012 I2012 Frog, G.
Skiutstyr i hoppbakken 2012 I2012 Estenstad, N.
Gamle skibakker i Strinda 2012 I2012 Bløtekjær, K.
Villa Kvernbakken – en villa med mange ansikter 2012 I2012 Stang, M. C.
På sporet av eit liv - Strinda-guten som vart ”territorialsjef” i Kongo Major M. G. Jyssum (1881-1975) 2012 I2012 Jyssum, M. G.
Årboka 2011
Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske - et 150-årsminne 2011 I2011 Breida J. P.
Strinda Landbrukslag 1811 – 2011 2011 I2011 Fjær, S. A.
Minner fra oppveksten på Valentinlyst 2011 I2011 Estenstad, N.
Minner fra Sør-Trøndelag fylkes arbeidsskole på Moholt 1934 – 50 2011 I2011 Prøsch, Å.
Da hakekorsflagget ble fira på Kristiansten festning 2011 I2011 Moe, P. J.
Sverre By. Pedagog - barnebokforfatter – nynorskforkjemper 2011 I2011 Kvistedal, R.
I fangenskap på Vollan i 1944 2011 I2011 Stav, I. E.
Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor 2011 I2011 Lervik, B. og Bromstad, G. R.
Stokkanområdet - fra husmannsplasser til universitetsområde 2011 I2011] Solem, S.
Berg kirke – et dugnadsprosjekt 2011 I2011 Bøckman, K. S.
Årboka 2010
Snaustrinda – begrepet og området 2010 I2010 Estenstad, N.
Snaustrinda - slik det en gang var 2010 I2010 Johansen, A. G.
Minne fra Snaustrinda 2010 I2010 Nordmark, E.
Snaustrinda? 2010 I2010 Hogstad, O.
Storkjelkekjøring fra Gryta til Gildheim 2010 I2010 Estenstad, N.
Skøyer- og krittstreker - da “Strinda høgre” flyttet fra sentrum til Snaustrinda 2010 I2010 Jürgens, H. G.
Kaféen på Gildheim 2010 I2010 Borg, L.
Kuhaugen - fra tysk kommandosenter til moderne høgskole 2010 I2010 Duvsete, S.
Slaget om Kuhaugen 2010 I2010 Jürgens, H. G.
Amtsskulen på Moholt 2010 I2010 Storhaugen, O.
Langs Jonsvannsveien - navn og historie 2010 I2010 Johansen, A. G.
Hilmar Selnes - altmuligmann og kunstner 2010 I2010 Midtbø, E.
Oppvekst på Fortuna vestre på 1950-tallet 2010 I2010 Midtbø, E.
Landbruksskolen på Rotvoll, 1860-70 - et 150-års minne 2010 I2010 Widding, P.
Stokkbekken - min barndoms bekkedal 2010 I2010 Widding, P.
Charlottenlundhallen - et dugnadsprosjekt 2010 I2010 Overvik, S.
Årboka 2009
Bare en fattig husmann - en historie om husmannskår, standsskille og maktmisbruk 2009 I2009 Breida J. P.
Bakkaunet - noen minner 2009 I2009 Nafstad. T.
Ugress i Strinda, den gang da 2009 I2009 Fremstad, E.
Estenstadhytta 50 år - slik startet det 2009 I2009 Moxness, R.
Ole Olsen Qvam og det Qvamske legat 2009 I2009 Auran, A.
Saxenborg gård 2009 I2009 Auran, A.
Hvordan travsporten fikk sitt senter på Leangen 2009 I2009 Skjervold, K.
Slaget om Stalingrad og ploghuset ved Kuset 2009 I2009 Johansen, A. G.
Gaute Næringsmiddelindustri A/S 2009 I2009 Eggen, T.
Barndommens leker 2009 I2009 Hansen, E. B.
Fest på Leira og på Rotvoll i 1807 2009 I2009 Vik, R. T.
Årboka 2008
Dalen - fra husmannsplasser til blindeskole og høgskole 2008 I2008 Furuset, K.
Gravplassen på St. Hanshaugen 2008 I2008 Eggen, T.
Vivita - og løperne Viktor Olsen og Ernst “Kruska” Larsen 2008 I2008 Fjær, S. A.
Skipsbyggeren på Charlottenlund. Historien bak stedsnavnet 2008 I2008 Breida J. P.
Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag 2008 I2008 Hogstad, O.
Dalheimområdet – fra husmannsplasser til boligfelt 2008 I2008 Soelm, S.
Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet 2008 I2008 Johansen, A. G.
Charlottenlund sanitetsforening 2008 I2008 Holm, S. M.
Turer og turløyper i Estenstadmarka for rundt 60 år siden 2008 I2008 Hansen, E. B.
WikiStrinda - Strindas nye leksikon 2008 Habberstad, J. Å.
Årboka 2007
Strindas siste krafttak på skolefronten - da Charlottenlund fikk 9-årig skole I2007 Breida J. P.
Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde? 2007 Eriksen, R.
Min uvanlige onkel Petter 2007 I2007 Leth-Olsen, S.
Røstadbakken, den gang da 2007 I2007 Johansen, A. G.
Tungen gård og Hans Wingaard Finne 2007 I2007 Haugdal, S.
Treskjærer Ole J. Laulo 2007 I2007 Vik, R. T.
Grasmjølproduksjon på Tungen gård. Minner fra 1961 – 62 2007 I2007 Kristiansen K. O.
Landbrukssenteret Tunga 1967 – 2007. En effektiv nyetablering innen norsk landbruk 2007 I2007 Berg, N.
Felleskjøpet i Trondheim 2007 I2007 Haugdal, S.
Fra Bøndernes Salgslag til Nortura Trondheim 2007 I2007 Berg, N.
Fra Trondhjems Meieri til Tine Midt-Norge 2007 I2007 Hognestad, R.
Gartnerhallen Trøndelag 2007 I2007 Jullum, J.
Diplom-Is på Landbrukssenteret 2007 I2007 Sødal, E.
Finnes barnehjem på Jægershvile 1907 – 1949 2007 I2007 Flood, L. H.
Hans Sandaas og butikken i Brøsetvegen. Episoder fra handelsvirksomheten under og etter krigen 2007 I2007 Habberstad, J. Å.
Minner fra 50-åra i Strinda 2007 I2007 Sandaas, A. T.
Årboka 2006
Historien om Strinden Teglverk 2006 I2006 Habberstad, J. Å.
Jakobsli mølle 2006 I2006 Auran, A.
Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor 2006 I2006 Johansen, A. G.
Moum handelsgartneri 1827-1999 2006 I2006 Moum, I.
Reitgjerdet- institusjonen og arbeidsplassen. 2006 I2006 Lande, R. E.
Inneholder: Skrevet om Reitgjerdet (litteraturliste) 2006
Barndomsminner fra området ved Brøset og Reitgjerdet i 1940-årene 2006 I2006 Moxness, R.
Fridheim barnehjem 2006 I2006 Flood, L. H.
Barndom på Berg 1932-1945 2006 I2006 Hansen, E. B.
Krigspreget oppvekst på "Snaustrinda" I2006 Solberg, S. L.
Femaarsberetning vedkommende Strindens folkeskoler for aarene 1901-1905. Faksimile m. innsatte illustr. I2006 Vik, K. L.
Årboka 2005
Strindheim skoles historie. Skoleutvikling i Strinda og Trondheim 2005 I2005 Sjøsund, A.
På Vidmyrbronom (dikt) 2005 Halse, A. K.
Belbuan planteskole- Litt mer om virksomheten på Belbuan 2005 I2005 Hjelde, J.
Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2004 2005 I2005 Glenne, R.
Solveig Haugan- en arbeiderdikter fra Strinda 2005 I2005 Flood, L. H.
Vikerauntjønna- vannkilde til kraftverk og drikkevannskilde 2005 I2005 Auran, A.
Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager 2005 I2005 Flood, L. H.
Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda 2005 I2005 Auran, A.
Bromstad: En storgård på Strinda 2005 I2005 Hansen, H.
Persaune og Persaune hageby. Boligbygging, sykehus, militærleir 2005 Hansen, H.
Undervannsbåtvåpenet og Persaunet leir 2005 I2005 Bruland, B.
Gamle mål 2005 I2005 Kvistedal J. E.
Strinda i 1905. Én nei-mann - og én tviler 2005 Hansen, H.
Årboka 2004
Angelltrøa Hovedgård 2004 I2004 Grendal, K og Grendal, K. L.
Trekk fra Åsvang skoles historie. Omgangsskole- rodeskoler- fastskoler 2004 I2004 Lånke, Ingvar
1981- Åsvang skole fyller 100 år 2004 Vik, R. T. og Lånke, I.
Kantate til 100-årsjubiléet ved Åsvang skole. 2004 By, A.
Historien om rehabiliteringen av gammelbygget på Åsvang skole 2004 Gjerding, B.
Gammelskolens hyllest. (Sang til 100-års-jubiléet for Åsvang skole i 1981) 2004 Dille, R.
Ei lita by-pi' på besøk "på lainnet" i 1920-åran 2004 Nordmark, E.
Kaféen på Meieribakken 2004 I2004 Johansen, A. G.
Veveren Andreas Valen 2004 I2004 Solem, K.
Lade flyplass i krig og fred 2004 I2004 Hafstad, T. J.
Byutvidelse i 1864 og senere 2004 I2004 Vik, K. L. og Kvistedal J. E.
Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda 2004 I2004 Tiller P. O.
"Bone" og "bypist"- det gamle strindamålet og forholdet til bymålet 2004 I2004 Dalen, A.
Forordning om pliktavlevering fra 1781 2004 Kvistedal J. E.
Oppveksten på Berg i etterkrigstiden. Gårdsnummer 59, bruksnummer 1 fra 1947 2004 I2004 Larsen, P. A.
Julehilsen fra Strinda 1932. (Stoff fra julehefte anno 1932) 2004
Artikler i Årbok for Strinda historielag 2001-2003 2004
Årboka 2003
Øvre Charlottenlund - som det en gang var 2003 I2003 Johansen, A. G.
Dragvoll : Storgård- vanlig gårdsbruk-universitet 2003 Grendal, K.
Bergheim 1930-2003 2003 I2003 Dybvad, O.
NM på ski på Strinda i 1948 og 1954 2003 I2003 Ulvin, B.
Skomikk- et nyttig og populært fag 2003 I2003 Grendal, K.
Langs forhistoriske vegfar i Strinda 2003 I2003 Henriksen, M. M.
Jonsvatnet den gang da 2003 I2003 Jervan, John
Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939 2003 I2003 Vik, K. L.
Strinda i krigsårene : Tysk militær aktivitet 1940-1945 2003 I2003 Sivertsen, K.
Skriftlige kilder og bilder - en dokumentasjon for framtida 2003 Lande, R. E.
Årboka 2002
Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca. 1950 2002 I2002 Sjøsund, A.
Utsikt fra Rønningen gård 2002 I2002 Kjos-Hansen, J.
A/S Foki på Lade 2002 I2002 Vik, K. L.
Strinda bygdeungdomslag og Lohove 2002 I2002 Auran, A.
"Sildråpen"- hedret med et veinavn 2002 I2002 Lande, R. E.
Noen navn på veier på Strinda 2002 Grendal, K.
Historien om Zion sykehjem 2002 I2002 Hogstad, O.
En pioner på Strinda: Cecilie Løvø 1892-1985 2002 I2002 Tiller P. O.
Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene 2002 I2002 Johansen, A. G.
Ung trønders opplevelser i Christiania 17. mai 1897 2002 Ulvin, B.
Årboka 2001
Estenstadmarka 2001 I2001 Ulseth, R.
Naturen forteller historie 2001 I2001 Lande, R. E.
Strindas første vannverk - Utdrag fra anleggshistorien 2001 I2001 Lande, R. E. og Vik, K. L.
Estenstadvann 2001 I2001 Bjørgum, F.
Estenstadmarkveteran og litt om Estenstadhyttas historie 2001 I2001 Vik, R. T.
Første vertinne på Estenstadhytta 2001 I2001 Vik, R. T.
Vertskap på Estenstadhytta i 25 år 2001 I2001 Lande, R. E.
Strindamaleren Paul Kastbrekken 2001 I2001 Lande, R. E.
Strindamaleren John Stendahl 2001 I2001 Lande, R. E.
A/S Strindens torvstrøfabrikk 2001 I2001 Klingenberg, H.
Det kimer frå tusen klokker 2001 Tvete, T.
Strinda kyrkje 100 år 2001 I2001 Gjerde, O. Ø.
Strinda den gang da - en billedkavalkade 2001 I2001 Grendal, K og Johansen, A. G.
og Moxness, R. og Vik, K. L.
Bilder fra Østmarka til Strindheim 2001 I2001 Lande, R. E.