WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjem Gassverk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gassverket på Kalvskinnet
Gassverket på Lade
Gassverket på Lademoen etter bombingen i 1943.
Foto fra Lademoens Minnealbum 2003

Trondhjem Gassverk var en energiforsyningsbedrift som ble grunnlagt i 1851 av ingeniørene James Malam og James Smalt og som i 1849 fikk konsesjon på å drive gassverk i Trondheim i 25 år. Gassverket som kom i drift i 1853 var organisert som et privat aksjeselskap, Trondhjems Gascompagnie, som leverte gass til opplysning i byens hovedgater, og dessuten til private bedrifter og husholdninger i Midtbyen. Gassverket lå på Kalvskinnet hvor Trondheim ingeniørhøgskole nå ligger.

Gassen ble utvunnet ved oppvarming av kull, og et biprodukt av produksjonen var koks, som ble solgt som brensel.

Konsesjonsperioden gikk ut i 1878, og gassverket hjemfalt til kommunen, som overtak anlegget etter takst.

I 1882 ble ledningsnettet sterkt utvidet; bl.a. ble det ført en ledning frem til jernbanestasjonen. De første private elektrisitetsanlegg i byen kom i drift i l880-årene, og fra åpningen av det kommunale elektrisitetsverket i 1901 ble den nye energikilden en sterk konkurrent til gassen. Eiendommen på Kalvskinnet var etter hvert også blitt for liten til å fylle den nye tids behov, og et nytt gassverk ble derfor oppført 1914-20 (ark. Sverre Pedersen) på Jarlheimsletta mellom Ladebekken, Stiklestadveien og Jarleveien. Det nye anlegget ble gradvis tatt i bruk fra 1916, og det gamle gassverket ble nedlagt 1917.

Gass var fortsatt en viktig energikilde, særlig til koking og belysning i private husholdninger, men det ble også levert gass til en del industribedrifter.

Ledningsnettet hadde en samlet lengde på 85 km, og så sent som 1935 ble det levert gass til i alt 9600 kunder, hvorav 671 i Strinda.

Utover i mellomkrigstiden ble gassverket drevet med underskudd, men greide seg fordi det fikk driftstilskudd fra kommunekassen.

Gassverket på Jarlheimsletta ble totalskadet under et bombeangrep på tyskernes anlegg på Nyhavna 24. juli 1943. Det ble gjenoppbygd, men kom ikke i normal drift før 1946.

I etterkrigstiden gikk virksomheten med stadig større underskudd, og gassverket ble vedtatt nedlagt 1954.

Avviklingen tok flere år, og de siste leveransene fra gassverket fant sted 1957.

Gassverket 1953


Eksterne lenker

Kilde

  • Lademoen i gamle dager